Klas 1

Lager_breiwerkje

In de eerste klas leren de kinderen vooral vanuit verwondering. Nabootsing speelt een belangrijke rol en gewoontevorming staat centraal. In de loop van het jaar evolueren de leerlingen van kleuters tot echte schoolkinderen.

Sprookjes vormen in deze klas de vertel- en ontwikkelingsstof. Ze bieden levenswijsheden aan in een vorm die de ziel van de eersteklasser raakt.

klas1_bart13

Schrijven leren ze aan de hand van de verhalen. De getallen ontdekken ze aan de hand van concrete vragen: waarvan is er maar één, waarvan zijn er twee in de wereld, enzovoort. Bij het veroveren van de wereld der getallen is het hele lichaam betrokken. Nog in de eerste klas oefenen de kinderen de vier hoofdbewerkingen.

Naast taal en rekenen bestaat het schoolleerplan van de eerste klas uit heemkunde, muziek, schilderen, vormtekenen, handwerken, lichamelijk onderwijs, toneelspelen en vreemde talen.

Lees verder over de lagere school: Klas 2 >>