Klas 2

Klas2_bis

In de tweede klas komen dierenfabels en heiligenlegenden aan bod. In de fabels drukken de dieren een menselijke eigenschap uit en steken ze elkaar de loef af. Ze schetsen de menselijke ziel als een schouwtoneel van dierlijke begeerten.

De heiligenlegendes staan voor al het edele en goede in de mens. Ze gaan steeds over mensen die na een innerlijke strijd grote liefde voor de natuur, mens en dier hebben getoond.

klas2_cogn3De kinderen leren nu het lopend schrift. De letters krijgen vorm en verbinding. Het lezen wordt geoefend, in groepjes, individueel of in het klasoverschrijdend lezen. De kinderen oefenen de tafels van vermenigvuldiging tot en met 12. Getallen tot 100 worden verdeeld.

De twee heemkundeperiodes stimuleren de leerlingen tot een bewustere en fantasievollere beleving van hun omgeving. Verder komen ook hier muziek, schilderen, vormtekenen, handwerken, lichamelijk onderwijs, toneelspelen en vreemde talen aan bod.

Lees verder over de lagere school: Klas 3 >>