Klas 4

Klas4_zak

In de vierde klas zetten de kinderen een belangrijke stap. Zij sluiten de periode van het jonge kind af en zijn zich sterk bewust van zichzelf. Ze leren nu zelfstandiger werken. Het is een echt groeimoment, dat in de literatuur de “ik-inslag” genoemd wordt.

Het biedt veel kansen, maar kan ook angsten oproepen en confronterend zijn. Het leerplan speelt hier gericht op in. De vertelstof komt uit de Edda, de Noorse mythologie. De helden en goden uit deze verhalen beleven spannende en kleurrijke avonturen. Ze gaan moedig voorwaarts ook al staat er op het einde de “ragnarok”, de godenschemering te wachten.
Klas7_jaarwerkDe periodes aardrijkskunde en geschiedenis zorgen ervoor dat er een bewuste verbinding met ruimte en tijd ontstaat. Het kind brengt de directe omgeving in kaart, tekent plattegronden en leert over vroeger. Hoe zag de omgeving er vroeger uit? Hoe leefden de generaties voor ons? Dit tijdsaspect komt in de taallessen terug.

Ook in de wiskunde verschijnt een magisch nieuw onderwerp: de breuken. Het illustreert hoe het oude vertrouwde (de hele getallen) openbreekt en een nieuwe dimensie toegevoegd wordt.

In de vreemde talen komt nu naast het mondelinge ook de schriftelijke verwerking aan bod. De vierde klas is een boeiend jaar, waarin de kinderen met vallen en opstaan nieuwe ervaringen opdoen.

Lees verder over de lagere school: Klas 5 >>