Klas 5

klas5_meetkunde

Na de turbulente vierde klas brengt de vijfde klas weer wat rust. De eigen persoonlijkheid van elk kind krijgt stilaan vorm. Vriendschappen worden steviger, interesses en hobby’s tekenen zich duidelijker af. De vertelstof van de antieke Griekse wereld sluit nauw aan bij het ontluikend individualisme. Ook wetenschap krijgt stilaan een plek in de belangstelling van de kinderen – naast kunst en verbeelding.

In het leren schakelen de leerlingen een versnelling hoger. Ze onderscheiden subjectief van objectief, actief van passief. Stilaan bekwamen ze zich in het adequaat verwoorden van gevoelens en meningen. Zelfstandig inoefenen krijgt bijzondere aandacht. Zowel op het vlak van de kennisvakken zoals taal en rekenen, maar ook in de tuin, tijdens handwerk en de andere handvaardigheidsvakken. klas5_bootjehout

Alles gaat nu een beetje dieper. Zowel in de wetenschapsvakken zoals wiskunde als in de talen. In de geschiedenisperiodes overschouwen we de periode van de oudheid: Perzen, Egyptenaren, Grieken. In de lessen natuurkunde onderzoeken we de delicate evenwichten tussen planten en de kwetsbare samenhang van alle elementen in een ecosysteem. Het kind ontdekt hier zijn plaats in dat delicate geheel.

Hedendaagse onderwerpen zoals eerlijke handel, klimaatverandering en ecologische voetafdruk komen aan bod in de lessen cultuurbeschouwing. Ook de beginnende seksualiteit krijgt er aandacht. Met een metafoor kun je de vijfde klas beschrijven als een zonnige Griekse olijfgaard die het volgende jaar door de Romeinen wordt ommuurd en geordend om er een zo groot mogelijke leerwinst uit te halen in de latere klassen.

t

Lees verder over de lagere school: Klas 6 >>