Klas 10

Klas10_cognitiefIn de tiende klas (2de jaar 2e graad ASO R.Steinerpedagogie) wordt er tijdens de  vakperiode periodiek hout, metaal, tuin, textiel en grafiek,  boetseren, tekenen en schilderen gegeven. Het volledige overzicht van alle vakken zijn terug te vinden in onderstaande tabel. In het kader van het vak Nederlands spelen de leerlingen ook toneel, met naast een schooluitvoering ook een avondvoorstelling waarop iedereen welkom is.

Als ervaringsweek lopen de leerlingen een week lang stage in een sociale instelling, dat wil zeggen een plek waar voor mensen gezorgd wordt (bejaardentehuis, crèche, gehandicaptenzorg…).  Het jaarwerk voor deze klas ligt in dezelfde lijn : de opdracht is hier 35 à 40 uur vrijwilligerswerk uit te voeren (buiten de schooluren dus) binnen een bestaande organisatie.  De klassikale ervaringsweek in de 10e klas is de landmeetweek, waar leerstof uit het vak wiskunde-meetkunde in de praktijk gezet wordt, en waar de leerlingen leren hoe ze correcte landmetingen moeten uitvoeren, en op basis daarvan een accurate kaart tekenen.

Lees verder over het middelbaar: Klas 11 >>

AARDRIJKSKUNDE1
BIOLOGIE1
BIOLOGIE EHBO0.5
CHEMIE1
CULTUURBESCHOUWING1
DUITS1
ENGELS2
ESTHETICA1
EXPLORATIE 
> LANDMEETWEEK1
> SOCIAAL PRACTICUM1
EXPRESSIE 
> HOUT*0.5
> METAAL*0.5
> TUIN/KOKEN*0.5
> TEXTIEL*0.5
> GRAFIEK*0.5
FRANS3
FYSICA1
GESCHIEDENIS1.5
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
MUZIKALE OPVOEDING2
M.O. KOORZANG1
NEDERLANDS4
TONEEL1
PLASTISCHE OPVOEDING 
> BOETSEREN1
> TEKENEN0.5
> SCHILDEREN1
WISKUNDE4
TOTAAL35

Lees verder over het middelbaar: Klas 11 >>