Klas 7

klas7_ellen13

De eerste 2 leerjaren van de middelbare steinerschool rekenen we tot de middenbouw. Een team van leraren geeft een groot pakket aan vakken waarin zij gespecialiseerd zijn. Door deze manier van werken leren zij de leerlingen na een tijdje door en door kennen. Het volledige overzicht van alle vakken zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Een toneelstuk gekoppeld aan het vak Nederlands hoort ook jaarlijks tot het pakket van de 7e klas.

In de zevende klas lenen de vakken ‘aardrijkskunde en geschiedenis’ zich uitstekend als onderwerp voor een zelfstandig jaarwerk. De leerlingen kiezen een land of werelddeel of een bevolkingsgroep en maken hierover een theoretisch werk, inclusief vormgeving en illustraties. De presentatie gebeurt voor klasgenoten en ouders.

Tuin_klas7

Het einde van het schooljaar wordt afgerond met een klassikale ervaringsweek die meestal in de Ardennen plaatsvindt.

Lees verder over het middelbaar: Klas 8 >>

AARDRIJKSKUNDE1
CULTUURBESCHOUWING1
ENGELS2
EXPLORATIE
> PROJECTWEEK1
EXPRESSIE
> HOUT1
> METAAL1
> TUIN/KOKEN1.5
> TEXTIEL1
FRANS3
GESCHIEDENIS2
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
MUZIKALE OPVOEDING2
NATUURWETENSCHAPPEN (chemie)1
NATUURWETENSCHAPPEN (biologie)1
NEDERLANDS4
TONEEL1
PLASTISCHE OPVOEDING2
TECHNIEK (fysica)1
WISKUNDE5
TOTAAL33,5

Lees verder over het middelbaar: Klas 8 >>