Klas 8

Klas8_biologieOok het 2de leerjaar van de eerste graad rekenen we dus tot de middenbouw. Een team van leraren geeft een groot pakket aan vakken waarin zij gespecialiseerd zijn. Het volledige overzicht van alle vakken zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Een toneelstuk gekoppeld aan het vak Nederlands hoort ook jaarlijks tot het pakket van de 8e klas.

1418894968_tmp_Detail_wiskundeschrift_klas_8Als jaarwerk verdiepen de leerlingen zich in een zelfgekozen ambacht, waarbij ze hulp moeten zoeken bij een begeleider die echt in dit ambacht thuis is. Het resultaat van dit werk is een zelf vervaardigd werkstuk, volgens de regels van de kunst. Daarnaast leggen de leerlingen in een theoretisch werk uit hoe ze tot hun eindproduct gekomen zijn, en presenteren ze dit op een klassikaal toonmoment voor de ouders. Het schooljaar wordt afgerond met een ervaringsweek zeilen.

Lees verder over het middelbaar: Klas 9 >>

AARDRIJKSKUNDE1
CULTUURBESCHOUWING1
ENGELS2
EXPLORATIE 
> PROJECTWEEK1
EXPRESSIE 
> HOUT1
> TUIN/KOKEN1.5
> TEXTIEL1
FRANS3
GESCHIEDENIS2
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
MUZIKALE OPVOEDING2
NATUURWETENSCHAPPEN (chemie)1
NATUURWETENSCHAPPEN (biologie)1
NEDERLANDS4
TONEEL1
PLASTISCHE OPVOEDING2
TECHNIEK (metaal)1
TECHNIEK (fysica)1
TECHNIEK (ICT)0.5
WISKUNDE5
TOTAAL34

Lees verder over het middelbaar: Klas 9 >>