Ouders besturen mee (schoolraad)

De steinerschool is een participatieve school. Ouders nemen deel aan het bestuur. De school heeft de inbreng van ouders nodig. Zij zijn immers partners in de opvoeding.

  • In de lagere school is er een schoolraad. Het is de plaats waar schoolbestuur, ouders, medewerkers en lokale gemeenschap (zoals middelbare school) met elkaar overleggen. De schoolraad geeft advies over zaken die het schoolleven aanbelangen. Deze schoolraad komt een 5-tal keer per jaar samen.
  • In de middelbare school is er een raad van bestuur samengesteld uit ouders, medewerkers en derden.

Lees verder over de rol van de ouders: WerkgroepenĀ >>