Algemene vergadering (AV)

ouderparticipatie_2broodoven

Ben je ouder, grootouder, personeel of ben je op een andere wijze betrokken bij de basisschool? Heb je interesse in de werking van de basisschool? Wil je graag meer betrokken zijn?

In dat geval kun je lid worden van de vzw R. Steinerschool Leuven – Basisschool. De algemene vergadering (AV) van deze vzw houdt toezicht op de werking van het schoolbestuur.

Een keer per jaar wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen. Dat doet de Raad van Bestuur die is samengesteld uit verkozen ouders, personeelsleden en een verkozen voorzitter.

De AV is er voor ouders, medewerkers en leraren. Allemaal kunnen ze lid worden van de vzw. Leden ondertekenen één keer per jaar een engagementsverklaring.

Lees verder  over de werking: Ouderplatform >>