Raad van bestuur

Schoolbestuur Basisschool

Heb je een lange termijn visie op de school? Heb je managementervaring die je wilt inzetten voor de school? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel?

Dan kan je als lid van de vzw worden verkozen in de raad van bestuur van de vzw R. Steinerschool Leuven – Basisschool, kortweg het schoolbestuur. Het bestaat uit minstens 3 leden die worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de school op gebied van onderwijs, financiƫn en personeel. Het schoolbestuur delegeert nader omschreven taken en bevoegdheden aan de schoolleiding, de directeur.

Schoolbestuur Middelbare school

De Raad van bestuur van de vzw Middelbare Steinerschool Vlaanderen bestaat uit bestuurders van de vijf vestigingsplaatsen van deze middelbare school. Het is de inrichtende macht van het middelbaar onderwijs op deze vijf plaatsen.

Lokaal wordt de raad van bestuur vertegenwoordigd door de Leuvense bestuurders (1 of 2 ouders en de Pedagogisch Gevolmachtigde).

Lees verder over de werking: Algemene vergadering (AV) >>