Directie

Directie basisschool: Maarten De Bont

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de basisschool op gebieden van onderwijs, financiën en personeel. In nauwe samenwerking met het lerarencollege is de directeur verantwoordelijk voor de implementatie van het pedagogisch project.

Directie middelbare school: An De Vogelaere (Pedagogisch gevolmachtigde vestiging Leuven)

De Middelbare Steinerschool Vlaanderen is een door de overheid erkend pedagogisch geheel van vijf vestigingen, met haar algemene zetel in de steinerschool van Gent waar ook de directeur zetelt. De pedagogisch gevolmachtigde werkt in de vestigingsplaats als afgevaardigde/plaatsvervanger van de coördinerende directeur. De pedagogisch gevolmachtigde overlegt en werkt nauw samen met het lerarencollege.

 

Je kan de directie rechtstreeks via e-mail contacteren via onderstaand formulier.

Je naam

Je emailadres

Onderwerp

Bericht aan:

Je bericht:

 

Lees verder in “Wie zijn we?”: Pedagogisch college basisschool >>