Pedagogisch college middelbare school

Lerarencorps_middelbaar

Middelbare Steinerschool Leuven

klasleraren middenbouw: Juf Ellen (7A), Juf Maarte (7B), Meester Peter (7B), Juf Nina(8A), Meester Joeri (8A), Juf Riet (8B) en Meester Jonas (8B)

klasleraren bovenbouw: Mevrouw Rummens (9A), Meneer De Herdt (9A), Mevrouw Willems (9B), Mevrouw Meeus (9B), Meneer Versweyveld (10), Meneer Gevaert (11) en meneer Dewit (12)

 

 

Lees verder in “Wie zijn we?”: Omkadering >>