Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

VCLB Leuven

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?

Voor de basisschool

Ouders en hun kinderen kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van ouders of school. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Voor de middelbare school

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Meer informatie vind je op deze pagina en in deze brochure.

Wie?

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor onze lagere school en speelklassen is Liesbeth Moeys (gsm 0490 64 51 45), voor de middelbare school is dat Niki Paeps (gsm 0490 64 51 13).

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Hilde Lagae (gsm 0490 64 51 37) is de CLB-arts voor onze school en Caroline Bulteel (gsm 0490 64 51 91) is de paramedisch werker.

 

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.

 

Uitgebreide informatie over het CLB kan je terugvinden in het schoolreglement van de basisschool of het schoolreglement van de middelbare school.

Lees verder over onze school: Financiële bijdrage >>