Zorgbeleid basisschool

De Zonnewijzer houdt altijd rekening met de behoefte van het individuele kind. In de loop van het eerste trimester bespreken de leerkrachten met de zorgleerkracht mogelijke noden bij individuele leerlingen. Ze kijken daarbij altijd naar het hele plaatje: wat kan deze leraar voor dit kind betekenen? Hoe ziet zijn thuissituatie eruit? Welke signalen zijn er?

De klasleraar en het zorgteam formuleren daarop de passende aanpak en ondersteuning voor leerlingen die in aanmerking komen voor verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. Afhankelijk van de zorgvraag worden de ouders geïnformeerd of geraadpleegd.

Halverwege het schooljaar overloopt het team deze leerlingen nog eens in een speciale klassenraad.

zorgpiramide

(klik op het prentje om groter te zien)

Lees verder over het zorgbeleid: Zorgbeleid middelbaar >>