Kunstvakken

Krijtjes

De kunstzinnige vakken krijgen een belangrijke plaats in een steinerschool. Toneel, schilderen, tekenen, muziek, boetseren vormen een geïntegreerd deel van de totale leerstof.

Dit kunstzinnig onderwijs wekt de verbeelding en de creatieve vermogens van de kinderen. Bij elk vak wisselen de leerlingen waarnemen af met een reflectie op eigen handelen. Is dit juist of niet juist, mooi of niet mooi.

Klas11_schilderen

Het kunstzinnige is in alle vakken aanwezig. Dus ook in wiskunde, wetenschappen en talen. Het dient niet alleen om het periodeschrift te verfraaien, maar ook om zich met gevoel te verbinden en de waarneming aan te scherpen.

Lees verder over de pedagogische kern: Expressievakken >>