Overgang van lager naar middelbaar

Overgang_lagermiddelbaar

De overgang van de lagere school naar de middelbare school gebeurt geleidelijk. Zo hebben de leerlingen in de middenbouw een vaste klasleerkracht. Deze geeft nog zo veel mogelijk verschillende vakken zelf, naargelang zijn of haar specialisatie.

In de tweede en derde graad krijgen de leerlingen nog meer verschillende vakleerkrachten. De klasleerkracht heeft in de bovenbouw vooral een ondersteunende en begeleidende rol.

Lees verder over de pedagogische kern: Handboeken >>