Expressievakken

steenkappen

Lang voor wetenschappelijk onderzoek dit bevestigde, ontdekte Rudolf Steiner de samenhang tussen denken en motoriek. Handenarbeid in de lagere klassen leidt tot motorische vaardigheden die later weerkeren in de vorm van levendig denken en verruimde intellectuele vermogens.

De hele pedagogie, van in de speelklasjes tot in de bovenbouw, is daarom afgestemd op expressiehandvaardigheidsvakken.

De kinderen werken met aarde, hout, wol, steen, textiel, koper en papier en maken er iets nieuws van.

Bij kleuters stimuleren we vooral de zintuiglijke waarneming. Een oudere leerling realiseert met de handen wat zijn verbeelding hem zegt. Het is niet enkel uitvoeren maar ook ontwerpen, sturen en handelen. Creativiteit krijgt alle kansen.

handwerk-6deklas

Wat de een kan, is misschien niet altijd even vanzelfsprekend voor de ander. Maar na dit proces zijn alle leerlingen gegroeid en hebben ze iets gerealiseerd, waartoe ze zich voorheen niet in staat achtten.

Lees verder over de pedagogische kern: Ouderavonden en -gesprekken >>