Periodeonderwijs

In de steinerschool is het periodeonderwijs een belangrijke pijler binnen de pedagogie. Het is kenmerkend voor onze aanpak. Vakken als biologie, fysica en aardrijkskunde worden in periodes onderwezen. Gedurende een aantal weken krijgen de leerlingen de eerste twee lesuren hetzelfde vak. Deze aanpak maakt het mogelijk een onderwerp langs verschillende kanten te benaderen.

1418894968_tmp_Detail_wiskundeschrift_klas_8

Tijdens een periodeonderwijs verdiepen de leerlingen zich met hun leerkracht voor een lange tijd in een bepaald thema. Dat gebeurt niet alleen cognitief, maar ook met veel wilskracht en gevoel.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de periodeschriften van de leerlingen. Daarin schrijven de leerlingen de leerstof op, maar ze voegen er ook een kunstzinnige interpretatie aan toe. Dat zorgt voor een intense verbinding met de leerstof. Elke periode sluit af met een periodetoets over de volledige leerstof van dat vak.

Naast de periodes zijn er wekelijks terugkerende vakken. Die zijn vervat in een vast weekrooster, doorheen het schooljaar. Het gaat dan om vakken waarvoor een regelmatige oefening in het schooljaar nodig is. Dit geldt onder meer voor muziek, lichamelijke opvoeding en cultuurbeschouwing. Vakken zoals Nederlands, Wiskunde en talen komen zowel in periode- als in weekonderwijs aan bod.

Lees verder over de pedagogie: Jaarfeesten >>