Steinerpedagogie

steinerpedagogie_sintmichael

Rudolf Steiner (1861-1925) was de grondlegger van de antroposofische beweging.

Hij studeerde aan de Technische Hogeschool in Wenen en promoveerde in 1891 tot doctor in de filosofie te Rostock. In 1919 stichtte deze Oostenrijkse wetenschapper en filosoof een fabrieksschool voor arbeiderskinderen te Stuttgart. Het werd de eerste ‘Vrije Waldorfschool’ die de antroposofie in praktijk bracht.

Voor de pedagogie betekent dit dat elk kind, elke jongere voortaan de mogelijkheid krijgt zich te ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden.

Aandacht voor ontwikkeling

Volgens Rudolf Steiner ontwikkelt de mens zich lichamelijk, psychisch en geestelijk doorheen levensfasen die in ritmische cycli van ongeveer 7 jaar verlopen. 

Voor kinderen en jongeren herkent hij drie opeenvolgende fasen. In de kleutertijd tot ongeveer 7 jaar gaat het om de lichamelijke ontwikkeling van elk kind. Tussen 7 en 14 jaar ontwikkelt vooral het gevoelsleven. Bij jonge mensen staat de cognitieve ontwikkeling centraal. Met bijzondere aandacht voor de kunstzinnige en morele waarden.

Traditionele waardenRudolf-Steiner

Zelf schoof Rudolf Steiner de oude filosofische waarden van goedheid, schoonheid en waarheid naar voren als sleutelwoorden voor deze drie ontwikkelingsfasen.

Wat in 1919 als een experiment begon, mag zich nu bijna honderd jaar later een echte wereldbeweging noemen. In 60 landen krijgen kinderen en jongeren aan ruim duizend scholen onderwijs volgens de antroposofische inzichten van Steiner.

 

Lees verder over de pedagogie: Periodeonderwijs >>