Middelbare steinerschool De Zonnewijzer stelt dit jaar reeds in februari zijn deuren open.

1. INFOMOMENT DE ZONNEWIJZER 2024

Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders.  Er is mogelijkheid tot vragen stellen na de algemene en specifieke info over de werking van de school. Op woensdag 7 februari organiseren wij een Infosessie/rondleiding (inschrijven noodzakelijk) tussen 14u en 18 u.

2. OPENDEURDAG DE ZONNEWIJZER op woensdag 7 FEBRUARI 2024

Overdag organiseert de middelbare school een tentoonstelling (vrij te bezoeken) en een aantal infosessies (met inschrijving) tussen 14u en 18u. 

Om 20u is er diezelfde dag nog een extra infoavond voorzien. (met inschrijving)

Inschrijvingen middelbare school

Capaciteit

Voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit 52 leerlingen.

Leerlingen met broers en zussen in de middelbare steinerschool en kinderen van het personeel MSV krijgen in het aanmeldsysteem automatisch voorrang.

Tijdslijn en stappenplan

Eerst aanmelden

Je moet je kind eerst online aanmelden. Dat kan van 25 maart (14 uur) tot 19 april 2024 (14 uur) op aanmelden.school.

Wat gebeurt er daarna?

7 mei 2024 

Je krijgt een mail met:

De school waar je kan inschrijven en praktische informatie over hoe en wanneer dat kan.

Als er geen plaats is in een van de scholen die je doorgaf, komt je kind op de reservelijst.

 • Je kreeg dan een bewijs (een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Hou dit goed bij.
 • De scholen gebruiken de reservelijst tot de 5de schooldag van oktober.
 • Als er plaatsen vrijkomen, contacteert de school de leerlingen op de reservelijst in volgorde.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Van  14 mei tot en met 10 juni 2024

Je kan inschrijven in de school die in de mail vermeld wordt.

Ouders met een ‘bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving’ kunnen inschrijven in een school waar nog plaats is. Je verliest daardoor je plaats op de reservelijst niet.

Schrijf je je kind niet in voor 10 juni 2024, dan ben je je plaats kwijt.

Vanaf 14 mei 2024

Heb je je kind niet aangemeld voor 19 april 2024 (14 uur)? Dan kan je tijdens de vrije inschrijvingsperiode je kind inschrijven in een school waar nog plaats is

Inschrijvingen hogere klassen (vanaf klas 8 tot klas 12) vanaf 28 juni

Heb je als ouder interesse om je kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en heb je nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van je kind, dan kan je deze stellen via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be

De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

vanaf vrijdag 28 juni 2024

startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt. De aanmelding gebeurt via mail.

Stap 1

Vanaf 28 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be

In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

In de mail zelf vermeld je:

 • naam+ voornaam kind+ geslacht
 • Adres
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum+geboorteplaats
 • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
 • gevolgde studierichting/jaar/naam huidige school
 • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
 • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is

Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas word je uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.

Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).

Stap 2 : Aannamegesprek 

Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek (ouder+kind) na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. Je wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.

Stap 3 : Inschrijving 

Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. Je ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Je kan het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast  hier nalezen.

 

Dagindeling middelbaar

Start van de dag om 8u30 (alle leerlingen zijn aanwezig):

 8u30iedereen in klas
1e en 2e lesuur8u35start hoofdonderwijs
 10u35ochtendpauze
3e lesuur10u50vaklessen of vakperiode
4e lesuur11u40vaklessen of vakperiode
 12u30middagpauze (einde lesdag op woensdag)

Start van de namiddaglessen om 13u20

5e lesuur13u20vaklessen of vakperiode
6e lesuur14u10vaklessen of vakperiode
7e lesuur15u00 of *15u10vaklessen of vakperiode
8e lesuur15u50vaklessen of vakperiode

*(enkel 10 min pauze indien 8e u les)

Einde van de lessen

 12u30op woensdagmiddag
 15u00indien 2 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
of15u50indien 3 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
of16u50indien 4 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr

Heb je nog een vraag?