Op deze pagina vind je informatie over de dagindeling op onze school: de schooluren voor basisschool en middelbare school, en de begin- en einduren van de voor- en naschoolse opvang.

Schooluren

Basisschool – speelklassen en klassen 1 tot 6

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  • startuur 8u45  (pauze van 10u25 tot 10u50)
  • middagpauze 12u30 tot 13u20
  • einde om 15u
woensdag: school van 8u45 tot 12u30 (pauze van 10u25 tot 10u50)

Middelbare school – klassen 7 tot 12

  • voormiddag 8u35 (leerlingen zijn om 8u30 aanwezig) tot 12u30
  • pauze van 10u35 tot 10u50
  • middagpauze 12u30 tot 13u20
  • namiddag maandag & dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15u00 (6e uur), 15u50 (7e uur) of 16u50 (8e uur). Afhankelijk van de weekrooster per klas.

woensdag: school tot 12u30

Voor- en naschoolse opvang

Ochtendopvang

De Zonnewijzer voorziet dagelijks (gratis) voorschoolse opvang vanaf 8u00 in de gele zaal. Kinderen tot de zesde klas zijn er welkom. Leerlingen van de 12e klas staan hiervoor in. Vanaf 8u20 is er toezicht door een leerkracht op de speelplaats.

Naschoolse opvang

De betaalde naschoolse opvang is voorzien van 15.15u tot 18.00u. De kinderen kunnen dan vrij spelen in hun vertrouwde omgeving (meestal buiten) onder begeleiding van 2 vaste opvangmedewerkers tot de ouders hen komen halen.

Op woensdagnamiddag, op vrije dagen en vakantiedagen voorziet de school geen opvang.