Het personeel van de school bestaat uit een directeur van de basisschool, een pedagogisch gevolmachtigde voor de middelbare school, het pedagogisch college van leerkrachten voor de basis- en middelbare school, en omkaderend personeel. Hieronder ontdek je wie dit allemaal is.

Directie

Directie basisschool: Maarten De Bont

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de basisschool op gebieden van onderwijs, financiën en personeel. In nauwe samenwerking met het lerarencollege is de directeur verantwoordelijk voor de implementatie van het pedagogisch project.

Directie middelbare school: Emma Willems (Pedagogisch gevolmachtigde vestiging Leuven)

De Middelbare Steinerschool Vlaanderen is een door de overheid erkend pedagogisch geheel van zeven vestigingen in Vlaanderen en Brussel, met haar algemene zetel in de steinerschool van Gent waar ook de directeur zetelt. De pedagogisch gevolmachtigde werkt in de vestigingsplaats als afgevaardigde/plaatsvervanger van de coördinerende directeur. De pedagogisch gevolmachtigde overlegt en werkt nauw samen met het lerarencollege en wordt ondersteund door het beleidscomité, samengesteld uit Jasper Dewit en Els Vanmellaert.

Je kan de directie rechtstreeks via e-mail contacteren via onderstaand formulier.

  Je naam

  Je emailadres

  Onderwerp

  Bericht aan:

  Je bericht:

  Pedagogisch college basisschool

  Speelklassen

  De peuters en kleuters hebben samen 5 klasleraren.
  Er is een zorgcoördinator voor de speelklassen. Een kinderverzorgster staat de peuterleraren bij.

  Lagere school

  Het college van de lagere school bestaat uit een 8-tal klasleraren (in sommige klasjes zijn er co-klasleraren) en verschillende vakleraren (handwerk, Frans, LO, wiskunde, tuin,…)

  Er is een zorgcoördinator voor de lagere school.

  Pedagogisch college middelbare school

  Middelbare Steinerschool Leuven

  De middelbare school telt 7 klasleraren in de middenbouw, en 9 klasleraren in de bovenbouw.

  Een team van 50 vakleerkrachten vormt het college van de middelbare school.

  Omkadering de Zonnewijzer

  • Financiën & onthaal: Joost Fabri
  • Gebouw : Els Vanmellaert
  • Preventie: Lucas Cek
  • School- en tuinonderhoud: Marleen Claerhout, Erwin Reynders, Leen Durwael
  • ICT-medewerkers:  Stijn Vanhee, Veerle Vanoost, Pieter Bastin
  • PR-coördinatie: Lieve Cappelle
  • Vrijdagpost: Mie de Becker
  • Personeelsadministratie: Lieve Cappelle
  • Leerlingenadministratie: Anne De Wever
  • Secretariaat middelbare school: Lieve Cappelle

  Omkadering zorg/kinderopvang

  • Zorg basisschool: Sonja Herbots (speelklassen), Anna Verlooy (lagere school)
  • Voor- en Naschoolse kinderopvang:  Wies Vandoorne, Jean Everaerts, Khadija Caouch
  • Zorgcoördinator midden- en bovenbouw: Klas 7, 8, 9, 10 en 11B Lien Penninckx – 11A, 12A en 12B An De Vogelaere
  • Leerlingbegeleider midden- en bovenbouw: Lucas Cek
  Je kan het omkaderend personeel rechtstreeks via e-mail contacteren via onderstaand formulier.

   Je naam

   Je emailadres

   Onderwerp

   Bericht aan:

   Je bericht: