Het personeel van de school bestaat uit een directeur van de basisschool, een pedagogisch gevolmachtigde voor de middelbare school, het pedagogisch college van leerkrachten voor de basis- en middelbare school, en omkaderend personeel. Op de volgende pagina’s ontdek je wie dit allemaal is.

Directie

Directie basisschool: Maarten De Bont
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de basisschool op gebieden van onderwijs, financiën en personeel. In nauwe samenwerking met het lerarencollege is de directeur verantwoordelijk voor de implementatie van het pedagogisch project.
Directie middelbare school: An De Vogelaere (Pedagogisch gevolmachtigde vestiging Leuven)
De Middelbare Steinerschool Vlaanderen is een door de overheid erkend pedagogisch geheel van zeven vestigingen in Vlaanderen en Brussel, met haar algemene zetel in de steinerschool van Gent waar ook de directeur zetelt. De pedagogisch gevolmachtigde werkt in de vestigingsplaats als afgevaardigde/plaatsvervanger van de coördinerende directeur. De pedagogisch gevolmachtigde overlegt en werkt nauw samen met het lerarencollege.

Je kan de directie rechtstreeks via e-mail contacteren via onderstaand formulier.

Je naam

Je emailadres

Onderwerp

Bericht aan:

Je bericht:

Pedagogisch college basisschool

Speelklassen

De peuters en kleuters hebben samen 5 klasleraren.
Er is een zorgcoördinator voor de speelklassen. Een kinderverzorgster staat de peuterleraren bij.

Lagere school

Het college van de lagere school bestaat uit een 8-tal klasleraren (in sommige klasjes zijn er co-klasleraren) en verschillende vakleraren (handwerk, Frans, LO, wiskunde, tuin,…)

Er is een zorgcoördinator voor de lagere school.

Pedagogisch college middelbare school

Middelbare Steinerschool Leuven:

De middelbare school telt 7 klasleraren in de middenbouw, en 9 klasleraren in de bovenbouw.

Een team van 30 vakleerkrachten vormt het college van de middelbare school.

Omkadering de Zonnewijzer

 • Administratie financiën & onthaal: Joost Fabri
 • Gebouw en preventie: Els Vanmellaert
 • Beleidsbeheerder Financiën: Geert Groffen
 • School- en tuinonderhoud: Marleen Claerhout, Erwin Reynders, Benny Verlinden, Leen Durwael
 • ICT-medewerkers:  Stijn Vanhee, Veerle Vanoost
 • PR-coördinatie: Lieve Cappelle
 • Vrijdagpost: Mie de Becker
 • Personeelsadministratie Lieve Cappelle
 • Leerlingenadministratie Anne De Wever
 • Secretariaat middelbare school: Lieve Cappelle

Omkadering zorg/kinderopvang

 • Zorg basisschool: Marjolein Magnus (speelklassen), Anna Verlooy (lagere school)
 • Naschoolse kinderopvang:  Wies Vandoorne, Jasper Dreesen
 • Zorgcoördinator midden- en bovenbouw: Goedele De Nolf

Je naam

Je emailadres

Onderwerp

Bericht aan:

Je bericht: