Wie zijn we?

Het personeel van de school bestaat uit een directeur van de basisschool, een pedagogisch gevolmachtigde voor de middelbare school, het pedagogisch college van leerkrachten voor de basis- en middelbare school, en omkaderend personeel. Op de volgende pagina’s ontdek je wie dit allemaal is.

Lees verder over het personeel (“Wie zijn we?”): Directie >>

Ga naar het volgend onderdeel over onze school: Zorg >>