Pedagogie

1W7B7076-pedagogie

De pedagogie vindt haar uitgangspunten en inspiratie in de antroposofie, de geestes-wetenschap door Rudolf Steiner, in het begin van de vorige eeuw, op de wereld gezet.

Alle steinerscholen over de hele wereld zien opvoeding en onderwijs als twee onverbrekelijke componenten: het begeleiden tot een harmonische persoonlijkheid én het aanreiken en aanleren van vaardigheden en kennis, in overeenstemming met de ontwikkelingsfase van de leerling.

De scholen zijn onderdeel van een bredere sociale beweging. Ook bio-dynamische landbouw, antroposofische geneeskunde en de bewegingskunst euritmie maken daar deel van uit. Ieder op zijn gebied poogt een antwoord te zoeken op reële vragen van onze tijd.

Lees verder over de pedagogie: Visie >>