Inschrijvingen

Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

Informatie inschrijvingen

Geïnteresseerde ouders of leerlingen kunnen via het secretariaat van de basis- of de middelbare school informatie vragen. Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open:

 • Infoavond de Zonnewijzer (basis en middelbaar): Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen: woensdag 20 februari 2019 en donderdag 14 maart 2019 om 20u
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 4 mei 2019 vanaf 13u
 • Extra kijkdagen basisschool: De basisschool van de Zonnewijzer zet haar deuren open.  Dit gebeurt gelijktijdig met alle Leuvense scholen om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De eerste kijkdag is op woensdag 20 februari 2019 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De tweede kijkdag is op donderdag 14 maart 2019 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2019-2020

Vrije plaatsen basisschool 2019-2020

Inschrijvingsprocedure basisschool

De inschrijving voor nieuwe leerlingen van  kleuter- en lagere school gebeurt in 3 stappen. De nieuwe leerling wordt elektronisch aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Je meldt dus je kind eerst aan en de inschrijving volgt pas later, na toewijzing van de school. Op deze Tijdslijn lees je: wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je kan inschrijven.

De procedure aanmelden en inschrijven schooljaar 2019-2020

Stap 1. Aanmelden    Je meldt je kind aan via meldjeaan.leuven.be

Stap 2. Toewijzen      Je krijgt een bericht via mail over de toewijzing van de plaats

Stap 3. Inschrijven   Je komt naar de school om je kind in te schrijven

Hoe doe je dit? Je kan hierover een uitgebreid filmpje bekijken op Youtube of je kan meer informatie vinden via meldjeaan.leuven.be

Je kan bovendien rustig alle informatie nalezen in deze Brochure inschrijvingen 2019_2020

Aanmeldingsperiodes nieuwe leerlingen basisschool

 

Periode 1  Broers en zussen en kinderen van personeel

Zij hebben voorrang op de nieuwe leerlingen. Ook zij worden eerst aangemeld en nadien ingeschreven, in de groep indicator*- of niet-indicatorleerlingen.

 1. Aanmelden kan op meldjeaan.leuven.be van 8 januari 2019 tot en met 22 januari 2019.
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 21 februari 2019, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019.
Periode 2  Alle kinderen
 1. Aanmelden kan van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 via de website  meldjeaan.leuven.be
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 29 april 2019, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van 6 mei 2019 tot en met 24 mei 2019.
Periode 3  Vrije inschrijvingsperiode

Vanaf dinsdag 28 mei 2019 start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die nog niet zijn ingeschreven.

Tijdens de vrije inschrijvingsperiode wordt er niet meer aangemeld en wordt er niet meer ingeschreven in de voorrangsgroepen. Je komt voor deze inschrijving naar het secretariaat van de basisschool De Zonnewijzer. Indien er plaats is worden de leerlingen chronologisch ingeschreven. Anders worden ze op de wachtlijst geplaatst.

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2019-2020

Vrije plaatsen middelbare school 2019-2020

Overzicht vrije plaatsen Ie leerjaar A – 1920

Inschrijvingen Klas 7 (1e leerjaar A)

 • 3 mei tem 16 mei: Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen. Dagelijks vanaf 09u30 op het secretariaat van de middelbare school. + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen. Dagelijks vanaf 09u30 op het secretariaat van de middelbare school.
 • 17 mei tem 12 juni: De startdatum van de algemene inschrijvingen voor klas 7 – Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling).

Op 17 mei starten de inschrijvingen vanaf 09u00 tot 17u00, aanmelden in de school zelf. Vanaf 18 mei inschrijven na afspraak (016 20 29 54) .

 

Volzetverklaring: De capaciteit van beide contingenten Indicator/niet-indicator voor klas 7 zijn volzet. U kan de leerling nog wel aanmelden op de wachtlijst na afspraak (016 20 29 54) .

 

 • vanaf 13 juni aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak 016 20 29 54).

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2019-2020 vind je hier , hierin vindt u ook de capaciteitsbepalingen.

Inschrijvingen hogere klassen (klas 8 tot klas 12)

vanaf 30 juni : startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12

 

Hoe inschrijven in de hogere klassen (klas 8 tot 12)

Stap 1 : Meld je aan (U kan via mail een aanmelding doen, we plaatsen de leerling op een wachtlijst) Vanaf  30 juni  (09:00u) kan je je aanmelden via mail naar middelbaar@steinerschoolleuven.be.

In deze mail vermeld je volgende gegevens

 • naam+ voornaam kind+ geslacht
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum+ plaats van geboorte
 • aanmelding voor klas: 8/9/10/11 of 12
 • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2018-2019
 • behaald attest (A-attest of B-attest met clausulering vermelden of C-attest)
 • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde. De gesprekken die via deze procedure worden vastgelegd, vinden plaats in de eerste week van juli 2019, samen met het kind en de ouders. De ouders worden op de hoogte gebracht via mail.

Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.

Stap 2 : Aannamegesprek  De leerling komt op uitnodiging samen met de ouder(s) op het vast gelegde tijdstip op gesprek en brengt de gevraagde documenten (ID+bewijs attest einde schooljaar) + het rapport van afgelopen schooljaar mee.

Stap 3 : Inschrijving  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele inschrijving. Minstens één van de ouders is aanwezig bij de inschrijving. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Ouders die niet aanwezig kunnen zijn bij de inschrijving kunnen een volmacht met een familielid of een derde meegeven. Deze persoon zal dan zijn handtekening plaatsen.

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2018-2019 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier

Einduren middelbaar

Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Klas 7FT Klas 7E15u00 15u5015u50 15u0012u30 12u3015u50 15u0015u00 15u50
Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50
 

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons hier.

 


*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.