Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open.

 1. KIJKDAGEN BASISSCHOOL 2022: Elke Leuvense basisschool organiseert dit jaar 2 kijkdagen, namelijk op 23 februari en 17 maart.  Per kijkdag bieden zij 2 digitale sessie aan:
 • KIJKDAG BASISSCHOOL (lagere school en kleuters)  23.02.2022: om 9u30 – 10u30 en om 11u – 12u (inschrijvingen hiervoor afgesloten)
 • KIJKDAG BASISSCHOOL (lagere school en kleuters) 17.03.2022: om 14u -15u en om 16u – 17u (inschrijven hiervoor tot 10 maart)

Ouders kunnen zich voor deze ‘kijkdagen basisschool’ inschrijven voor een sessie via een centraal formulier. Dit formulier staat open tot 10 maart op MJA via volgende link https://forms.office.com/r/bArXUHrp3D

2. INFOMOMENTEN DE ZONNEWIJZER 2022: Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders.  Er is mogelijkheid tot vragen stellen na de algemene en specifieke info over de werking van de school.  De  avonden gaan dit jaar door op woensdag 23 februari 2022 en donderdag 10 maart 2022 om 20 uur. 

3. OPENDEURDAG DE ZONNEWIJZER 2022 (basis en middelbaar): zaterdag 23 april 2022

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2022-2023

Situatie: Zolang er geen campusvoorrang verleend wordt aan de leerlingen van onze basisschool (klas 6), die te kennen hebben gegeven te kiezen voor een verderzetting van het pedagogisch project van de Zonnewijzer in het middelbaar (klas 7), zal MSV (middelbare steinerscholen Vlaanderen) vestiging Leuven niet deelnemen aan het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem van de stad Leuven.

Capaciteit:  voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit 48 leerlingen.

 

TIJDSLIJN:

Voorrangsperiode 1: broers en zussen (in de middelbare steinerschool) en kinderen van het personeel MSV: van 16 maart tot 29 maart 2022

Voorrangsperiode 2: indicator/niet indicatorleerlingen (voor iedereen): van 21 april tot 5 mei 2022

Vrije inschrijvingen: vanaf 9 mei 2022: voor wie nog niet is ingeschreven in voorgaande periodes

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE voor KLAS 7:

 • Voorrangsperiode 1 – klas 7:  van 16 maart 2022 om 9u  tot 29 maart 2022 17u  : Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen. Indien je hier gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be.  Deze mailberichten worden in chronologische volgorde behandeld. Als je een bevestigend bericht krijgt kan er een afspraak gemaakt worden om de inschrijving fysiek te komen realiseren.

 

 • Voorrangsperiode 2 – klas 7:  Van 21 april 2022 om 9u tot 05 mei 2022 17u – Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling), dus voor iedereen. Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden.

 

STAPPENPLAN INSCHRIJVEN in KLAS 7:

STAP 1 – INSCHRIJVING VIA MAIL

Zowel vanaf 16 maart (1e periode) als vanaf 21 april (2de periode) kan je vanaf 9u ‘s ochtends een mail sturen naar volgend mail adres: anne.dewever@steinerschoolleuven.be. Deze mails worden chronologisch behandeld.

In de mail vermeld je volgende gegevens:

In het onderwerpveld vermeld je ‘inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’
In de mail
vermeld je:

 1. Naam + voornaam kind + geslacht
 2. Rijksregisternummer
 3. Geboortedatum + plaats van geboorte
 4. Mailadres en telefoonnummer waarop één van de ouders te bereiken is
 5. Je vermeldt of het gaat om een indicator leerling of een niet-indicator leerlingJe kind is een indicatorleerling wanneer je behoort tot één van deze twee voorwaarden: 1) Heeft de moeder een diploma van secundair onderwijs, of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 2) Ontving jouw gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 toelage van de Vlaamse Gemeenschap?

 

STAP 2 – BERICHT INSCHRIJVING

Binnen de 4 dagen ontvang je per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel een bericht van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving.

 

STAP 3 – INSCHRIJVING REALISEREN op afspraak

Indien je een bevestigend bericht krijgt, kan er een afspraak gemaakt worden om de inschrijving fysiek te komen realiseren. Je komt dan naar school op het moment van de afspraak en brengt de identiteitskaart van je kind mee. Na het invullen en ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten is de inschrijving finaal gerealiseerd.

 

 • Vrije inschrijvingen – klas 7
  • vanaf 9 mei 2022 om 9u: Indien jouw kind nog niet is ingeschreven in de eerste of tweede voorrangsperiode: inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure van vorig schooljaar 2022-2023 voor de 7de klas kan je hier downloaden.

Inschrijvingen Hogere klassen 

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en hebt u nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, dan kan u deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch of via mail contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

   

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  > vanaf 30 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
  De aanmelding gebeurt via mail.
  Stap 1: Vanaf 30 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be
  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2021-2022
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas word je uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.
  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).
  Stap 2 : Aannamegesprek 
  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek (ouder+kind) na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. Je wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.
  Stap 3 : Inschrijving 
  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. Je ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Je kan het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure 2voor de 8ste-12de klas vind je via: Inschrijvingsprocedure_klas8-12.

  Start van de dag om 8u30 (alle leerlingen zijn aanwezig):

  8u30 iedereen in klas
  1e en 2e lesuur 8u35 start hoofdonderwijs
  10u35 ochtendpauze
  3e lesuur 10u50 vaklessen of vakperiode
  4e lesuur 11u40 vaklessen of vakperiode
  12u30 middagpauze (einde lesdag op woensdag)

  Start van de namiddaglessen om 13u20

  5e lesuur 13u20 vaklessen of vakperiode
  6e lesuur 14u10 vaklessen of vakperiode
  7e lesuur 15u00 of *15u10 vaklessen of vakperiode
  8e lesuur 15u50 vaklessen of vakperiode

  *(enkel 10 min pauze indien 8e u les)

  Einde van de lessen

  12u30 op woensdagmiddag
  15u00 indien 2 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
  of 15u50 indien 3 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
  of 16u50 indien 4 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr

  Heb je nog een vraag?

  Contacteer ons hier.


  *Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.