Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open

1. KIJKDAGEN BASISSCHOOL 2023

Elke Leuvense basisschool organiseert dit jaar 2 kijkdagen, namelijk op 15 februari en 9 maart.  De school stelt die dag de klassen open.

 • KIJKDAG BASISSCHOOL (lagere school en kleuters)  15.02.2023:  tussen 9u – 12u  
 • KIJKDAG BASISSCHOOL (lagere school en kleuters) 09.03.2023: tussen 14u – 17u30 

 

2. INFOMOMENTEN DE ZONNEWIJZER 2023

Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders.  Er is mogelijkheid tot vragen stellen na de algemene en specifieke info over de werking van de school.  De  avonden gaan dit jaar door op (datum nog niet gekend). 

3. OPENDEURDAG DE ZONNEWIJZER 2023 (basis en middelbaar)

zaterdag 22 april 2023

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen Klas 7 (1e leerjaar A)

Situatie

Zolang er geen campusvoorrang verleend wordt aan de leerlingen van onze basisschool (klas 6), die te kennen hebben gegeven te kiezen voor een verderzetting van het pedagogisch project van de Zonnewijzer in het middelbaar (klas 7), zal MSV (middelbare steinerscholen Vlaanderen) vestiging Leuven niet deelnemen aan het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem van de stad Leuven.

Capaciteit

Voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit 48 leerlingen. Voorlopig werd onze capaciteit bereikt en werken we met een wachtlijst. Vanaf 25.08.2022 kan je de school opnieuw bereiken voor meer info. Mailen kan vanaf dan naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be of 016 20 29 54.

Tijdslijn

Voorrangsperiode 1
van 16 maart tot 29 maart 2022

Broers en zussen (in de middelbare steinerschool) en kinderen van het personeel MSV

Voorrangsperiode 2
van 21 april tot 5 mei 2022

Indicator-/niet-indicatorleerlingen (voor iedereen)

Vrije inschrijvingen
vanaf 9 mei 2022

Voor wie nog niet is ingeschreven in voorgaande periodes

Voorrangsperiode 1 – klas 7

van 16 maart 2022 om 9u  tot 29 maart 2022 17u

Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen. Indien je hier gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be.  Deze mailberichten worden in chronologische volgorde behandeld. Als je een bevestigend bericht krijgt kan er een afspraak gemaakt worden om de inschrijving fysiek te komen realiseren.

Voorrangsperiode 2 – klas 7

van 21 april 2022 om 9u tot 05 mei 2022 17u

Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling), dus voor iedereen. Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden.

STAP 1 – INSCHRIJVING VIA MAIL

Zowel vanaf 16 maart (1e periode) als vanaf 21 april (2de periode) kan je vanaf 9u ‘s ochtends een mail sturen naar volgend mailadres:

anne.dewever@steinerschoolleuven.be

Deze mails worden chronologisch behandeld.

In de mail vermeld je volgende gegevens:

 • In het onderwerpveld vermeld je ‘inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’
 • In de mail vermeld je:
 1. Naam + voornaam kind + geslacht
 2. Rijksregisternummer
 3. Geboortedatum + plaats van geboorte
 4. Mailadres en telefoonnummer waarop één van de ouders te bereiken is
 5. Je vermeldt of het gaat om een indicator leerling of een niet-indicator leerling*

STAP 2 – BERICHT INSCHRIJVING

Binnen de 4 dagen ontvang je per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel een bericht van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving.

STAP 3 – INSCHRIJVING REALISEREN op afspraak

Indien je een bevestigend bericht krijgt, kan er een afspraak gemaakt worden om de inschrijving fysiek te komen realiseren. Je komt dan naar school op het moment van de afspraak en brengt de identiteitskaart van je kind mee. Na het invullen en ondertekenen van de inschrijvingsdocumenten is de inschrijving finaal gerealiseerd.

Vrije inschrijvingen – klas 7

vanaf 9 mei 2022 om 9u

Indien jouw kind nog niet is ingeschreven in de eerste of tweede voorrangsperiode: inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure van vorig schooljaar 2022-2023 voor de 7de klas kan je hier downloaden.


 * Je kind is een indicatorleerling wanneer je behoort tot één van deze twee voorwaarden:

1) Heeft de moeder een diploma van secundair onderwijs, of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of daarmee gelijkwaardig studiebewijs?

2) Ontving jouw gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 toelage van de Vlaamse Gemeenschap?

Inschrijvingen hogere klassen (klas 8 tot klas 12)

Voorlopig werd onze capaciteit in alle klassen bereikt en werken we met wachtlijsten. Vanaf 25.08.2022 kan je de school opnieuw bereiken voor meer info. Mailen kan vanaf dan naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be of 016 20 29 54.

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en hebt u nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, dan kan u deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch of via mail contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  vanaf 30 juni

  startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt. De aanmelding gebeurt via mail.

  Stap 1

  Vanaf 30 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be

  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2021-2022
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas word je uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.

  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).

  Stap 2 : Aannamegesprek 

  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek (ouder+kind) na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. Je wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.

  Stap 3 : Inschrijving 

  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. Je ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Je kan het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure 2voor de 8ste-12de klas vind je via: Inschrijvingsprocedure_klas8-12.

  Dagindeling middelbaar

  Start van de dag om 8u30 (alle leerlingen zijn aanwezig):

   8u30iedereen in klas
  1e en 2e lesuur8u35start hoofdonderwijs
   10u35ochtendpauze
  3e lesuur10u50vaklessen of vakperiode
  4e lesuur11u40vaklessen of vakperiode
   12u30middagpauze (einde lesdag op woensdag)

  Start van de namiddaglessen om 13u20

  5e lesuur13u20vaklessen of vakperiode
  6e lesuur14u10vaklessen of vakperiode
  7e lesuur15u00 of *15u10vaklessen of vakperiode
  8e lesuur15u50vaklessen of vakperiode

  *(enkel 10 min pauze indien 8e u les)

  Einde van de lessen

   12u30op woensdagmiddag
   15u00indien 2 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
  of15u50indien 3 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
  of16u50indien 4 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr

  Heb je nog een vraag?