Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open. Ditmaal digitaal….

 • digitale kijkdagen basisschool: De basisschool van de Zonnewijzer kan je dit jaar niet fysiek bezoeken. Vanaf woensdag 24 februari 2021 kan je de school digitaal bezoeken.
 • Info-momenten de Zonnewijzer: Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders. Dit jaar zullen deze momenten digitaal doorgaan. Er is op woensdag 24 februari en donderdag 18 maart 2021 gelegenheid tot het online vragen stellen.
  • BASISSCHOOL: voor de basisschool vindt dit plaats overdag. Op 24/02 starten deze momenten om 09.00u en 10.30u – op 18/03 starten deze momenten om 14.00u en 16.00u . De inschrijvingen voor deze kijkdagen gebeuren voor alle basisscholen van Leuven op één centraal formulier (link volgt).
  • MIDDELBARE SCHOOL: het info-moment voor het middelbaar vindt plaats ‘s avonds. Deelnemen kan enkel via inschrijving. Bij de uitnodiging voor deze infosessie ontvangt u een presentatie met duiding over de pedagogie en werking van de middelbare school, zodat u zich reeds op voorhand kan in verdiepen. Op 24/02 en 18/03 wordt er een ‘vragen-halfuurtje’ georganiseerd. Leerkrachten van midden- en bovenbouw zullen op vragen van ouders antwoorden.
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 24 april 2021 onder voorbehoud.

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2021-2022

De inschrijving voor nieuwe leerlingen van  kleuter- en lagere school gebeurt in 3 stappen. De nieuwe leerling wordt elektronisch aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Je meldt dus je kind eerst aan en de inschrijving volgt pas later, na toewijzing van de school. Tijdslijn 2021-2022_InschrijvingenBasisschool
De Inschrijvingsprocedure en aanmeldingsperiodes schooljaar 2021-2022
Stap 1. Aanmelden    Je meldt je kind aan via meldjeaan.leuven.be
Stap 2. Toewijzen      Je krijgt een bericht via mail over de toewijzing van de plaats
Stap 3. Inschrijven   Je komt naar de school om je kind in te schrijven
Hoe doe je dit? Je kan hierover een uitgebreid filmpje bekijken op Youtube of je kan meer informatie vinden via meldjeaan.leuven.be
Je kan bovendien rustig alle informatie nalezen in deze Inschrijvingsbrochure_2021-2022_Basisschool

Empty section. Edit page to add content here.

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2021-2022

Zolang er geen campusvoorrang verleend wordt aan de leerlingen van de basisschool die te kennen hebben gegeven te kiezen voor een verderzetting van het pedagogisch project van de Zonnewijzer, zal MSV Leuven niet deelnemen aan het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem van stad Leuven. Maximumcapaciteit voor klas 7: 48 leerlingen.

Ten gevolge van de Coronamaatregelen van de Vlaamse overheid is fysiek inschrijven niet toegestaan. Voor volgend schooljaar 2021-2022 zal er, net zoals vorig schooljaar, digitaal (via mail) ingeschreven worden. Zie verder.

Capaciteit:  Overzicht VRIJE PLAATSEN EERSTE LEERJAAR A – 21-22 – voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit van 48 leerlingen bereikt.

Tijdslijn:

Voorrangsperiode 1: broers en zussen en kinderen van het personeel: van 12 maart 2021 tot 26 maart 2021

Voorrangsperiode 2: indicator/niet indicatorleerlingen (voor iedereen): van 30 maart 2021 tot 30 april 2021

Vrije inschrijvingen: vanaf 6 mei 2021: voor wie nog niet is ingeschreven in voorgaande periodes

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE voor KLAS 7:

 • Voorrangsperiode 1 
  • van 12 maart 2021 om 9u  tot 26 maart 2021 17u:

  Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare Steinerschool Vlaanderen. Indien u hier gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De inschrijving wordt verder digitaal afgehandeld.

 • Voorrangsperiode 2 (voor iedereen) 
  • Van 30 maart 2021 om 9u  tot 30 april 2021 17u – Voorrangsperiode dubbele contingentering (zowel voor indicator- als niet-indicatorleerling), dus iedereen kan zich op dit moment reeds aanmelden. Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden. (tijdens de paasvakantie worden er geen mailberichten behandeld). Vanaf 30 maart om 9u ‘s ochtends kan u een mail sturen naar volgend adres: anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De mails worden chronologisch behandeld. In de mail vermeldt u volgende gegevens:

   

  In het Onderwerpveld vermeldt u ‘inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’

  In de mail vermeldt u:

  • naam+ voornaam kind + geslacht+ Rijksregisternummer
  • geboortedatum+ plaats van geboorte
  • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is
  • is het kind een indicator of niet-indicator leerling: 1) Heeft de moeder een diploma van secundair onderwijs, of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 2) Ontving uw gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 toelage van de Vlaamse Gemeenschap?

   Binnen de 4 dagen ontvangt u per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving. Let op: indien u tijdens de paasvakantie inschrijft, dan mag u pas na de paasvakantie een antwoord verwachten. De verdere afhandeling gebeurt digitaal.

 • Vrije inschrijvingen
  • vanaf 6 mei 2021 om 9u: Indien uw kind nog niet is ingeschreven in de eerste of tweede voorrangsperiode: aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2021-2022 voor de 7de klas kan je hier downloaden.

Inschrijvingen Hogere klassen 

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en hebt u nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, dan kan u deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch of via mail contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

   

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  > vanaf 30 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
  De aanmelding gebeurt via mail.
  Stap 1: Vanaf 30 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be
  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2020-2021
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.
  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).
  Stap 2 : Aannamegesprek 
  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. U wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.
  Stap 3 : Inschrijving 
  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. U ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. U kunt het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure van vorig schooljaar 2020-2021 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier. (is document van vóór de coronamaatregelen)

  Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

   MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  Klas 7FT
  Klas 7E
  15u00
  15u50
  15u50
  15u00
  12u30
  12u30
  15u50
  15u00
  15u00
  15u50
  Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
  Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
  Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
  Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
  Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50

  Heb je nog een vraag?

  Contacteer ons hier.


  *Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.