Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open.

 • Kijkdagen basisschool 2022: De basisschool van de Zonnewijzer kan je bezoeken tijdens de ‘Kijkdagen’ die stad Leuven organiseert. Dit kan op woensdag 23 februari 2022 tussen 09.00u en 12.00u, en op donderdag 17 maart 2022 tussen 14.00u en 17.00u.  Je krijgt ter plekke meer info over de kleuter- of lagere school van een leerkracht van de basisschool.
 • Info-momenten de Zonnewijzer 2022 (hoogstwaarschijnlijk fysiek, onder strikte voorwaarden): Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders.  Er is een gezamenlijk moment met algemene info over de werking van de school. Daarna wordt er per geleding verder specifiek informatie gegeven. Deze gaan door op woensdag 23 februari 2022 en donderdag 10 maart 2022 om 20 uur. We informeren later over de procedure van het verloop.
  • BASISSCHOOL: na het algemene info-moment worden de ouders uitgenodigd zich te begeven naar naar de kleuter- of lagere schoolklas. Hier krijgen de ouders specifieke info. De vragen van ouders worden beantwoordt door onderwijzers van de basisschool.
  • MIDDELBARE SCHOOL: na het algemene info-moment worden de ouders uitgenodigd zich te begeven naar een klas van de middelbare school. Leerkrachten van midden- en bovenbouw zullen op vragen van ouders antwoorden.
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 23 april 2022

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2021-2022

Zolang er geen campusvoorrang verleend wordt aan de leerlingen van de basisschool die te kennen hebben gegeven te kiezen voor een verderzetting van het pedagogisch project van de Zonnewijzer, zal MSV Leuven niet deelnemen aan het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem van stad Leuven. Maximumcapaciteit voor klas 7: 48 leerlingen.

Ten gevolge van de Coronamaatregelen van de Vlaamse overheid hebben we nog geen definitieve procedure uitgeschreven, wij passen dit aan wanneer we de correcte info hebben. V

Capaciteit:  voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit van 48 leerlingen bereikt.

Tijdslijn:

Voorrangsperiode 1: broers en zussen en kinderen van het personeel: van 16 maart tot 29 maart 2022

Voorrangsperiode 2: indicator/niet indicatorleerlingen (voor iedereen): van 21 april tot 5 mei 2022

Vrije inschrijvingen: vanaf 9 mei 2022: voor wie nog niet is ingeschreven in voorgaande periodes

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE voor KLAS 7:

 • Voorrangsperiode 1 
  • van 16 maart 2022 om 9u tot 29 maart 2022 tot 17u:

  Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare Steinerschool Vlaanderen. Indien u hier gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De correcte procedure voor verdere inschrijving delen we mee zodra die gekend is.

 • Voorrangsperiode 2 (voor iedereen) 
  • Van 21 april om 9u tot 5 mei 2022 – Voorrangsperiode dubbele contingentering (zowel voor indicator- als niet-indicatorleerling), dus iedereen kan zich op dit moment reeds aanmelden. Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden. De correcte procedure voor verdere inschrijving delen we mee zodra die gekend is.

   

  In het Onderwerpveld vermeldt u ‘inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’

  In de mail vermeldt u:

  • naam+ voornaam kind + geslacht+ Rijksregisternummer
  • geboortedatum+ plaats van geboorte
  • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is
  • is het kind een indicator of niet-indicator leerling: 1) Heeft de moeder een diploma van secundair onderwijs, of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 2) Ontving uw gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 toelage van de Vlaamse Gemeenschap?

   Binnen de 4 dagen ontvangt u per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving. Let op: indien u tijdens de paasvakantie inschrijft, dan mag u pas na de paasvakantie een antwoord verwachten. De verdere afhandeling gebeurt digitaal.

 • Vrije inschrijvingen
  • vanaf 9 mei 2022 om 9u: Indien uw kind nog niet is ingeschreven in de eerste of tweede voorrangsperiode: aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2021-2022 voor de 7de klas kan je hier downloaden.

Inschrijvingen Hogere klassen 

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en hebt u nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, dan kan u deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch of via mail contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

   

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  > vanaf 30 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
  De aanmelding gebeurt via mail.
  Stap 1: Vanaf 30 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be
  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2020-2021
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.
  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).
  Stap 2 : Aannamegesprek 
  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. U wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.
  Stap 3 : Inschrijving 
  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. U ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. U kunt het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure van vorig schooljaar 2020-2021 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier. (is document van vóór de coronamaatregelen)

  Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

   MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  Klas 7FT
  Klas 7E
  15u00
  15u50
  15u50
  15u00
  12u30
  12u30
  15u50
  15u00
  15u00
  15u50
  Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
  Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
  Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
  Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
  Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50

  Heb je nog een vraag?

  Contacteer ons hier.


  *Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.