Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

De basis- of de middelbare school informatie vragen. Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open:

 • Infoavond de Zonnewijzer (basis en middelbaar): Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen: woensdag 20 februari en donderdag 14 maart , om 20u
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 4 mei 2019 vanaf 13u
 • Extra kijkdagen basisschool: De basisschool van de Zonnewijzer zet haar deuren open.  Dit gebeurt gelijktijdig met alle Leuvense scholen om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De eerste kijkdag is op woensdag 20 februari 2019 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De tweede kijkdag is op donderdag 14 maart 2019 van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2019-2020

De inschrijving voor nieuwe leerlingen van  kleuter- en lagere school gebeurt in 3 stappen. De nieuwe leerling wordt elektronisch aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Je meldt dus je kind eerst aan en de inschrijving volgt pas later, na toewijzing van de school.
De procedure aanmelden en inschrijven schooljaar 2019-2020
Stap 1. Aanmelden    Je meldt je kind aan via meldjeaan.leuven.be
Stap 2. Toewijzen      Je krijgt een bericht via mail over de toewijzing van de plaats
Stap 3. Inschrijven   Je komt naar de school om je kind in te schrijven
Hoe doe je dit? Je kan hierover een uitgebreid filmpje bekijken op Youtube of je kan meer informatie vinden via meldjeaan.leuven.be
Je kan bovendien rustig alle informatie nalezen in deze Brochure inschrijvingen 2019_2020

Periode 1  Broers en zussen en kinderen van personeel

Zij hebben voorrang op de nieuwe leerlingen. Ook zij worden eerst aangemeld en nadien ingeschreven, in de groep indicator*- of niet-indicatorleerlingen.

 1. Aanmelden kan op meldjeaan.leuven.be van 8 januari 2019 tot en met 22 januari 2019.
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 21 februari, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019.
Periode 2  Alle kinderen
 1. Aanmelden kan van 1 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 via de website  meldjeaan.leuven.be
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 29 april, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van 6 mei 2019 tot en met 24 mei 2019.
Periode 3  Vrije inschrijvingsperiode

Op 28 mei 2019 start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die nog niet zijn ingeschreven.
Tijdens de vrije inschrijvingsperiode wordt er niet meer aangemeld en wordt er niet meer ingeschreven in de voorrangsgroepen. Je komt voor deze inschrijving naar het secretariaat van de basisschool De Zonnewijzer. Indien er plaats is worden de leerlingen chronologisch ingeschreven. Anders worden ze op de wachtlijst geplaatst.

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2019-2020

 • 3 mei 2019 – 16 mei 2019: Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen. Inschrijvingen op afspraak op het secretariaat van de middelbare school. Maak een afspraak via maria.voorspoels@steinerschoolleuven.be
 • 17 mei 2019 – 12 juni 2019: De startdatum van de algemene inschrijvingen voor klas 7 – Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling).

De plaatsen voor klas 7 schooljaar 2019-2020 zijn ingenomen, er is een wachtlijst. Mocht je toch nog interesse hebben dan kan je jouw zoon/dochter aanmelden voor de wachtlijst. Dit kan door een afspraak te vragen via mail naar maria.voorspoels@steinerschoolleuven.be.

 • vanaf 13 juni 2019 aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak maria.voorspoels@steinerschoolleuven.be).

Overzicht vrije plaatsen: VrijePlaatsen_1e leerjaar A_Schooljaar 2019-2020

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2019-2020 voor de 7de klas kan je hier downloaden, hierin vindt u ook de capaciteitsbepalingen.

vanaf 30 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. Overzicht van de vrije plaatsen voor de hogere klassen vind je hier: MS_vrije plaatsen voor 2019-2020_4 juli

Stap 1 : Meld je aan
Je kan via mail een aanmelding doen.
Vanaf 30 juni (09:00u) kan je je aanmelden via mail naar middelbaar@steinerschoolleuven.be.
In deze mail vermeld je volgende gegevens

 • naam+ voornaam kind+ geslacht
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum+ plaats van geboorte
 • aanmelding voor klas: 8/9/10/11 of 12
 • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2018-2019
 • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
 • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde. De gesprekken die via deze procedure worden vastgelegd, vinden plaats in de eerste week van juli, samen met het kind en de ouders. De ouders worden op de hoogte gebracht via mail.
Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.
Stap 2 : Aannamegesprek 
De leerling komt op uitnodiging samen met de ouder(s) op het vast gelegde tijdstip op gesprek en brengt de gevraagde documenten (ID+bewijs attest einde schooljaar) + het rapport van afgelopen schooljaar mee.
Stap 3 : Inschrijving 
Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele inschrijving. Minstens één van de ouders is aanwezig bij de inschrijving. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Ouders die niet aanwezig kunnen zijn bij de inschrijving kunnen een volmacht met een familielid of een derde meegeven. Deze persoon zal dan zijn handtekening plaatsen.
De inschrijvingsprocedure schooljaar 2019-2020 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier.

Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

 MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Klas 7FT
Klas 7E
15u00
15u50
15u50
15u00
12u30
12u30
15u50
15u00
15u00
15u50
Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons hier.


*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

 • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.