Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

De basis- of de middelbare school informatie vragen. Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open:

 • Infoavond de Zonnewijzer (basis en middelbaar): Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen:  op 24 februari en 18 maart telkens om 20 uur (onder voorbehoud)
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 24 april 2021 onder voorbehoud
 • Extra kijkdagen basisschool: De basisschool van de Zonnewijzer zet haar deuren open.  Dit gebeurt gelijktijdig met alle Leuvense scholen om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De eerste kijkdag is op woensdag 24 februari 2021 (o.v.) van 9.00 uur tot 12.00 uur. De tweede kijkdag is op donderdag 18 maart 2021 (o.v.) van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2021-2022

De inschrijving voor nieuwe leerlingen van  kleuter- en lagere school gebeurt in 3 stappen. De nieuwe leerling wordt elektronisch aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Je meldt dus je kind eerst aan en de inschrijving volgt pas later, na toewijzing van de school. Tijdslijn 2021-2022_InschrijvingenBasisschool
De Inschrijvingsprocedure en aanmeldingsperiodes schooljaar 2021-2022
Stap 1. Aanmelden    Je meldt je kind aan via meldjeaan.leuven.be
Stap 2. Toewijzen      Je krijgt een bericht via mail over de toewijzing van de plaats
Stap 3. Inschrijven   Je komt naar de school om je kind in te schrijven
Hoe doe je dit? Je kan hierover een uitgebreid filmpje bekijken op Youtube of je kan meer informatie vinden via meldjeaan.leuven.be
Je kan bovendien rustig alle informatie nalezen in deze Inschrijvingsbrochure_2021-2022_Basisschool

Empty section. Edit page to add content here.

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2021-2022

Zolang er geen campusvoorrang verleend wordt aan de leerlingen van de basisschool die te kennen hebben gegeven te kiezen voor een verderzetting van het pedagogisch project van de Zonnewijzer, zal MSV Leuven niet deelnemen aan het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem van stad Leuven.

Ten gevolge van de Coronamaatregelen van de Vlaamse overheid is fysiek inschrijven niet toegestaan. Voor volgend schooljaar 2021-2022 zal er, net zoals vorig schooljaar, digitaal (via mail) ingeschreven worden. Zie verder.

Tijdslijn:

Voorrangsperiode 1: broers en zussen en kinderen van het personeel: van 12 maart 2021 tot 26 maart 2021

Voorrangsperiode 2: indicator/niet indicatorleerlingen: van 30 maart 2021 tot 30 april 2021

Vrije inschrijvingen: vanaf 6 mei 2021

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

 • Voorrangsperiode 1 
  • van 12 maart 2021 om 9u  tot 26 maart 2021 17u:

  Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare Steinerschool Vlaanderen. Indien u hier gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De inschrijving wordt verder digitaal afgehandeld.

 • Voorrangsperiode 2 
  • Van 30 maart 2021 om 9u  tot 30 april 2021 17u – Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling). Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden. Vanaf 9u ‘s ochtends kan u een mail sturen naar volgend adres: anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De mails worden chronologisch behandeld. In de mail vermeldt u volgende gegevens:

   

  In het Onderwerpveld vermeldt u ‘inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’

  In de mail vermeldt u:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht+ Rijksregisternummer
  • geboortedatum+ plaats van geboorte
  • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is
  • indicator/ niet indicator leerling: 1) Heeft de moeder een diploma van secundair onderwijs, of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 2) Ontving uw gezin in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, of het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens 1 toelage van de Vlaamse Gemeenschap?

   

  Binnen de 4 dagen ontvangt u per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving. Let op: indien u tijdens de paasvakantie inschrijft, dan mag u pas na de paasvakantie een antwoord verwachten. De verdere afhandeling gebeurt digitaal.

 • Vrije inschrijvingen
 • vanaf 6 mei 2021 om 9u: aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak anne.dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021 voor de 7de klas kan je hier downloaden, hierin vindt u ook de capaciteitsbepalingen.

Inschrijvingen Hogere klassen – extra info

Omwille van de Coronamaatregelen was onze school niet in de mogelijkheid om dit voorjaar een opendeurdag of extra infodag te organiseren.

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12) en hebt u nog een vraag over de school, een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, of heb je als leerling interesse om je in te schrijven en heb je nog bepaalde vragen over de werking van onze school, dan kan u/je deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

   

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  > vanaf 26 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
  De aanmelding gebeurt via mail.
  Stap 1: Vanaf 26 juni (09:00u) kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be
  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2019-2020
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.
  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).
  Stap 2 : Aannamegesprek 
  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. De manier waarop dit gesprek dit jaar verloopt is afhankelijk van de vooropgestelde Coronamaatregelen. U wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.
  Stap 3 : Inschrijving 
  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. U ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. U kunt het pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier. (is document van vóór de coronamaatregelen)

  Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

   MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  Klas 7FT
  Klas 7E
  15u00
  15u50
  15u50
  15u00
  12u30
  12u30
  15u50
  15u00
  15u00
  15u50
  Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
  Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
  Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
  Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
  Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50

  Heb je nog een vraag?

  Contacteer ons hier.


  *Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.