Brochure aanmelden en inschrijven Leuven

De basis- of de middelbare school informatie vragen. Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open:

 • Infoavond de Zonnewijzer (basis en middelbaar): Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen:  datum nog niet gekend telkens om 20 uur.
 • Opendeurdag de Zonnewijzer (basis en middelbaar): zaterdag 24 april 2021 onder voorbehoud
 • Extra kijkdagen basisschool: De basisschool van de Zonnewijzer zet haar deuren open.  Dit gebeurt gelijktijdig met alle Leuvense scholen om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De eerste kijkdag is op (datum nog niet gekend) van 9.00 uur tot 12.00 uur. De tweede kijkdag is op (datum nog niet gekend) van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Inschrijvingen basisschool voor schooljaar 2020-2021

De inschrijving voor nieuwe leerlingen van  kleuter- en lagere school gebeurt in 3 stappen. De nieuwe leerling wordt elektronisch aangemeld via een centraal aanmeldingssysteem van de stad Leuven. Je meldt dus je kind eerst aan en de inschrijving volgt pas later, na toewijzing van de school. Opgelet: wegens de maatregelen rond de Coronacrisis werd de tijdslijn periode 2 aangepast.
De procedure aanmelden en inschrijven schooljaar 2020-2021
Stap 1. Aanmelden    Je meldt je kind aan via meldjeaan.leuven.be
Stap 2. Toewijzen      Je krijgt een bericht via mail over de toewijzing van de plaats
Stap 3. Inschrijven   Je komt naar de school om je kind in te schrijven
Hoe doe je dit? Je kan hierover een uitgebreid filmpje bekijken op Youtube of je kan meer informatie vinden via meldjeaan.leuven.be
Je kan bovendien rustig alle informatie nalezen in deze Brochure inschrijvingen 2020-2021

Periode 1  Broers en zussen en kinderen van personeel

Zij hebben voorrang op de nieuwe leerlingen. Ook zij worden eerst aangemeld en nadien ingeschreven, in de groep indicator*- of niet-indicatorleerlingen.

 1. Aanmelden kan op meldjeaan.leuven.be van 7 januari 2020 tot en met 21 januari 2020 17.00 uur.
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op 18 februari, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 17u.
Periode 2  Alle kinderen
 1. Aanmelden kan van 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 (verlengd tot 14 april wegens coronacrisis , nieuwe tijdslijn)  via de website  meldjeaan.leuven.be
 2. Toewijzen van de plaatsen gebeurt op vrijdag 28 april 2020, waarna je een bericht krijgt via het aanmeldingssysteem van de stad Leuven.
 3. Inschrijven kan op het secretariaat van basisschool de Zonnewijzer van (begindatum opgeschort tot nader order) tot en met 26 mei 2020 17u.
Periode 3  Vrije inschrijvingsperiode

Op 29 mei 2020 start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die nog niet zijn ingeschreven.
Tijdens de vrije inschrijvingsperiode wordt er niet meer aangemeld en wordt er niet meer ingeschreven in de voorrangsgroepen.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE:

De vrije inschrijvingen voor de basisschool starten op vrijdag 29 mei 2020 om 9u stipt tot 15u.

Dit kan op 2 manieren:

> MAILEN: Vanaf 9u kan je mailen naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be  Je meldt de naam van je kind, de geboortedatum en de klas waarvoor je je kind wenst in te schrijven.  Je geeft ook je telefoonnummer en e-mail adres op.

Het uur van ontvangst van de e-mail geldt als tijdstip van inschrijving.

BELLEN: Je kan vanaf 9u telefoneren op het nummer 016/20.29.54

Het uur van beantwoorden van telefoon geldt als tijdstip van inschrijving.

Ook dan geef je de naam door van je kind, geboortedatum en de klas waarvoor je je kind wenst in te schrijven. Je geeft ook telefoonnummer en e-mail adres op.

Opgelet: Boodschappen op het antwoordapparaat gelden NIET!

 

De inschrijvingen worden chronologisch behandeld.

De daaropvolgende week nemen wij zo snel als mogelijk zelf met jullie contact op.

Inschrijvingen middelbare school voor schooljaar 2020-2021

Aangezien de fysieke inschrijvingen omwille van Coronamaatregelen vanwege de overheid opgeschort werden tot 31 augustus 2020, heeft de school ervoor gekozen om digitaal in te schrijven. De voorrangsperiodes hebben omwille van de opschortingsmaatregelen nieuwe data gekregen, anders dan deze eerder werden opgenomen in de inschrijvingsprocedure 2020-2021.

 • Voorrangsperiode 1  Broers en zussen
  van 3 maart 2020 tot (opschorting wordt bij deze opgeheven op 26 mei) tot 26 mei 2020

Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van broers en zussen van de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen + Voorrangsperiode voor inschrijving in klas 7 van kinderen van personeelsleden aan de Middelbare R. Steinerschool Vlaanderen.
Indien u hier nog gebruik van wil maken, stuur dan een mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De inschrijving wordt verder digitaal afgehandeld.

 • Voorrangsperiode 2  Dubbele contingentering
  van 27 mei tot 10 juni 2020

Voorrangsperiode dubbele contingentering (indicator- of niet-indicatorleerling).
Deze inschrijvingen zullen ook digitaal plaatsvinden.

> Vanaf 9u ‘s ochtends kan u een mail sturen naar volgend adres: anne.dewever@steinerschoolleuven.be. De mails worden chronologisch behandeld.

>  In de mail vermeldt u volgende gegevens:

In het ‘onderwerpveld’ vermeldt u ‘Inschrijven klas 7 + voornaam en naam kind’

In de mail vermeldt u:

 1. Naam + voornaam kind + geslacht
 2. Geboortedatum + plaats van geboorte
 3. Mailadres en telefoonnummer waarop één van de ouders te bereiken is
 4. Geef aan of het gaat om een indicator/niet-indicator leerling: Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap; OF Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Binnen de 4 dagen ontvangt u per mail een antwoord van de school met ofwel een bevestiging van een gerealiseerde inschrijving, ofwel van een niet-gerealiseerde inschrijving of van een uitgestelde inschrijving. De verdere afhandeling gebeurt digitaal.

 

 • Vrije inschrijvingen
  vanaf 15 juni 2020aanmeldingen of inschrijvingen voor alle nog niet ingeschrevenen in klas 7 (na afspraak dewever@steinerschoolleuven.be).

De inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021 voor de 7de klas kan je hier downloaden, hierin vindt u ook de capaciteitsbepalingen.

Inschrijvingen Hogere klassen – extra info

Omwille van de Coronamaatregelen was onze school niet in de mogelijkheid om dit voorjaar een opendeurdag of extra infodag te organiseren.

Hebt u als ouder interesse om uw kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12) en hebt u nog een vraag over de school, een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van uw kind, of heb je als leerling interesse om je in te schrijven en heb je nog bepaalde vragen over de werking van onze school, dan kan u/je deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch contact op om je vraag te beantwoorden.

  Geslacht
  MV

  Interesse voor klas
  89101112

   

  De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

  > vanaf 26 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
  De aanmelding gebeurt via mail.
  Stap 1: Vanaf 26 juni (09:00u) kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be
  In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

  In de mail zelf vermeld je:

  • naam+ voornaam kind+ geslacht
  • rijksregisternummer
  • geboortedatum+geboorteplaats
  • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
  • gevolgde studierichting/jaar/naam school 2019-2020
  • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
  • mailadres en tel waarop een van de ouders te bereiken is

  Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.
  Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).
  Stap 2 : Aannamegesprek 
  Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. De manier waarop dit gesprek dit jaar verloopt is afhankelijk van de vooropgestelde Coronamaatregelen. U wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.
  Stap 3 : Inschrijving 
  Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. U ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. U kunt het pedagogisch project en schoolreglement alvast hier nalezen.
  De inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021 met capaciteitsbepaling voor de 8ste-12de klas vind je hier. (is document van vóór de coronamaatregelen)

  Einduren voor het middelbaar voor schooljaar 2015-2016

   MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  Klas 7FT
  Klas 7E
  15u00
  15u50
  15u50
  15u00
  12u30
  12u30
  15u50
  15u00
  15u00
  15u50
  Klas 816u50 15u00 12u3015u50 15u00
  Klas 916u50 15u5012u3015u5015u50
  Klas 1016u5015u5012u3015u5015u50
  Klas 1115u5016u5012u3015u0015u50
  Klas 1215u0016u5012u3015u5015u50

  Heb je nog een vraag?

  Contacteer ons hier.


  *Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:

  • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
  • Kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een  diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.