Onze steinerschool wordt gesubsidieerd vanuit de Vlaamse Overheid. Ze zorgt voor een groot deel van de lonen en werkingsmiddelen. In tegenstelling tot andere scholen geniet onze school nochtans geen bijkomende financiële steun door de stad, de provincie of een religieuze orde.
Daarnaast brengt het kwalitatief invullen van de steinerpedagogie allerhande extra kosten met zich mee. Materiaal voor de kunstzinnige en ambachtelijke vakken koopt de school zelf aan. Ook de wedde van de gespecialiseerde vakleerkrachten betaalt ze, wanneer dit niet door de overheid gebeurt.
De school is daarom dankbaar voor de hulp die ze krijgt vanuit het solidariteitsfonds van de ouders. Met allerlei acties van onderlinge solidariteit doen we er alles aan om een open, onafhankelijke schoolkeuze mogelijk te maken voor iedereen.
Wat ouders bijdragen aan de oudervereniging is een vrije schenking. Het is dus in geen geval een vorm van inschrijvingsgeld. Het beïnvloedt evenmin de loopbaan van de kinderen op school.

Solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage van de gezinnen stelt ons in staat extra personeelsleden in dienst te nemen voor specifieke schoolkeuzes zoals de handvaardigheidsvakken. Alle gezinnen dragen hiertoe bij vanuit een gezamenlijk opgenomen verantwoordelijkheid. Ze doen dit naar eigen vermogen. Ouders maken op deze manier de realisatie van het schoolconcept mogelijk.

Wat doen we met deze bijdragen?

  • Er is een intense omkadering voor kunstzinnige vakken en handvaardigheidsvakken, die in kleine groepen gegeven worden. Voor het splitsen van de klasgroepen moeten 35 extra lesuren ingericht worden, waarvoor de school geen subsidies krijgt.
  • De school draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven rond de steinerpedagogie.
  • Ook in de omkadering worden extra uren betaald.

Vaste bijdrage

De vaste ouderbijdrage is samengesteld uit verschillende delen en dient om de materiële behoeften van de school en van de leerlingen te dekken.

Vaste bijdrage voor speelklassen en lagere school

In de lagere school (klassen 1 tot 6) wordt per schooljaar maximaal 70 euro aangerekend voor daguitstappen en bijzondere activiteiten. De kost van meerdaagse uitstappen in klas 5 en 6 wordt apart aangerekend (maximaal 100 euro).
Voor de speelklassen rekenen we maximaal 25 euro aan voor bijzondere activiteiten en 25 euro voor het tienuurtje en de maaltijd-activiteiten.
Deze kosten worden gespreid over drie rekeningen : één op het einde van elk trimester.

Vaste bijdrage voor de middelbare school

Met de maandelijkse bijdrage van 33 euro per leerling en per maand (van september tot en met juni) financiert de school een aantal verbruiksgoederen of diensten voor de leerlingen vanuit het schoolbudget. Zo is er een basispakket schriften en bladen, kosten van uitstappen, materiaal van goede kwaliteit voor de handvaardigheidslessen. Ook reis- en verblijfskosten van extra-murosactiviteiten betaalt de school hiermee.
Niet-herbruikbare schoolboeken en de cursussen koopt de school gezamenlijk aan. Aan het einde van het trimester krijgen de ouders hiervan een factuur.
Herbruikbare schoolboeken biedt de school in verhuur aan. De vergoeding bedraagt 1/5e van de aankoopprijs per jaar. Aan het einde van het trimester krijgen de ouders hiervan een factuur. De totale boekenrekening bedroeg voorgaande jaren maximaal 100 euro per jaar.
Naslagwerken (atlassen of woordenboeken) kopen de leerlingen zelf aan.