Het onderwijs dat de Zonnewijzer aanbiedt, is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner. Hij bedacht een unieke pedagogische aanpak die hier elke dag in de praktijk wordt omgezet.

Samen school maken, dat doe je door diverse bronnen samen te brengen; hoofden, harten, handen én centen. Dit luik gaat over de centen. Hoe wordt dat alles betaald? Wat betekent dat voor de ouders? En, last but not least, wat levert dat op voor onze kinderen?

Zoals elke school krijgt ook onze school geld van de Vlaamse Overheid. Met dat geld wordt een groot deel van de lonen en werkingsmiddelen betaald. In tegenstelling tot andere scholen wordt onze school niet materieel noch financieel ondersteund door het stadsbestuur, de provincie of een religieuze orde. Bovendien brengt de vertaalslag van de Steinerpedagogie naar de praktijk allerhande extra kosten met zich mee.

De ouders dragen hiertoe bij via het storten van een steunbijdrage in het Steunfonds, ook wel steungeld genoemd.

Daarnaast is er, zoals in elke andere school, een vaste bijdrage per leerling (maximumfactuur voor de basisschool en maandelijkse factuur voor de middelbare school), koopgeld genoemd.

Steungeld

Het Steunfonds is een essentieel financieel instrument van de school. Dankzij deze extra middelen maakt de school elke dag opnieuw haar uniek pedagogisch project waar voor onze kinderen.

De steunbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het is niet verplicht maar zonder deze middelen moet de school besparen op zaken die het Steineronderwijs juist zo bijzonder maken. Het steungeld vormt dus een essentiële bron van inkomsten. Alle ouders dragen hiertoe bij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze doen dit vanuit eigen vermogen. Hierbij wordt het solidariteitsprincipe gehanteerd.

Ben je zelfstandig ondernemer en wil je je steunbijdrage realiseren via sponsoring, dan kan dat. Dit is fiscaal aftrekbaar.

Wat doet de school met dit geld?

 1. Onderwijspraktijken
  • Co-teaching: loon van extra leerkracht wanneer de klasgroep in 2 wordt gesplitst
  • Coaching van leerkrachten: loon van mentoren
 2. Vorming in de Steinerpedagogie
 3. Onderhoud van het gebouw en meubilair
 4. Duurzame materialen en extra kosten gelinkt aan de jaarfeesten

Heb je een vraag over het Steunfonds, neem dan contact op met Els Claeys.

Koopgeld

Het koopgeld is een vast bedrage per leerling voor een schooljaar. Het wordt gefactureerd door de school aan de ouders.

Basisschool

De school voorziet alle materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Dit alles wordt kosteloos aangeboden. Inbegrepen zijn zaken als bewegingsmateriaal, boeken, schriften, fotokopieën, software, kaarten, kompas, passer, rekenmachine, toneelbezoek, sportactiviteiten en zwemlessen.

Voor de ‘verlevendiging’ van het onderwijs mag de school een aantal kosten in rekening brengen. Financieel worden deze uitgaven beperkt via de maximumfactuur. Meer hierover lees je in het schoolreglement. Zo betaalt de school alle jaarfeesten, meerdaagse uitstappen, daguitstappen (imker, ambachten,…), museabezoeken en de onkosten voor het openbaar vervoer.

Het referentiebedrag voor een kleuter bedraagt 45 EUR/jaar en voor een scholier 90 EUR/jaar.

Middelbare school

In de middelbare school wordt een vast bedrag per leerling gefactureerd aan de ouders. het is een forfaitair bedrag dat over 10 maanden wordt gespreid. De totale som is vergelijkbaar met de kosten die jaarlijks gefactureerd worden door andere middelbare scholen. Via het principe van de communicerende vaten trekt de school de kosten elk jaar op een zelfde bedrage, waardoor je als ouder niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien vereenvoudigt het de administratie. Wens je meer informatie, dan kan je terecht bij de school.

Inbegrepen zijn:

 • Schriften en boeken
 • Professionele materialen voor kunst, ambacht, wetenschap, sport en spel
 • De wereld in! Toegangsticketten en of vervoer voor eendaagse uitstappen, reis- en verblijfkosten van meerdaagse uitstappen.

Bedrag: 40 EUR/maand, 10 maanden = 400 EUR/jaar