Zorg

steinerschool_viltZorgbeleid van de school

De zorg voor onze leerlingen is een aangelegenheid van het hele pedagogische team.

De klasleerkracht is de centrale figuur die zorgwaarnemingen en  zorgmeldingen van collega’s of ouders centraliseert en behartigt en  hierover met de ouders, de leerling en de zorgcoördinator communiceert. Naast de interventies bij acute situaties, heeft de zorgcoördinator een à tweemaal per trimester een kindbespreking/zorgoverleg met elke  klasleerkracht, om de efficiëntie van de zorg te evalueren en eventueel bij te sturen.

Heeft een leerling verhoogde  of  uitgebreide zorg nodig, dan gebeurt de begeleiding en opvolging in overleg met de zorgcoördinator,  het CLB en de ouders.

 

Lees verder over het zorgbeleid: Zorgbeleid basisschool >>

Ga naar het volgende onderdeel over onze school: Financiële bijdrage >>