De ouders spelen een belangrijke rol in de school. Ze helpen mee, besturen mee, organiseren zich in werkgroepen, of coördineren klasaangelegenheden.

Ouderparticipatie

Onze school is meer dan enkel een school voor de kinderen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de ouders. Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel ontstaat een hechte sociale gemeenschap. Engagement en initiatief zijn heel erg welkom.

Er is veel ruimte voor praktische inzet. Elke ouder vindt wel een manier om af en toe zijn talenten ten dienste van de school te stellen. Dat kan gaan van hulp bij klusdagen tot het bakken van cake voor de oudervergadering.

Ieder draagt zijn steentje bij om van het schoolgebeuren een warme, mooie en gezellige belevenis te maken.

Ouders besturen mee (schoolraad)

De steinerschool is een participatieve school. Ouders nemen deel aan het bestuur. De school heeft de inbreng van ouders nodig. Zij zijn immers partners in de opvoeding.

  • In de lagere school is er een schoolraad. Het is de plaats waar schoolbestuur, ouders, medewerkers en lokale gemeenschap (zoals middelbare school) met elkaar overleggen. De schoolraad geeft advies over zaken die het schoolleven aanbelangen. Deze schoolraad komt een 5-tal keer per jaar samen. Voorzitter van het bestuur basisschool is Hannes De Geest.
  • In de middelbare school is er een raad van bestuur samengesteld uit ouders, medewerkers en derden.

Werkgroepen

De school heeft tal van werkgroepen. Zo zijn er werkgroepen rond thema’s als verkeer, milieu, communicatie en de organisatie van schoolfeesten en opendeurdagen. Maar tegelijk zijn er ook meer praktisch gerichte groepen: voor het maken van poppen, voor koor of handwerk.

Via de werkgroep brengen ouders hun talenten in de school. Het schept verbondenheid en tegelijk betekent het voor de school een belangrijke ondersteuning van haar werking.

Klasouders

De klasouders vormen de schakel tussen de ouders van de klas en de klasleerkracht. Meestal is er één klasouder per klas, maar het is praktischer en gezelliger om de verantwoordelijkheid met twee op te nemen.

Op praktisch vlak staat de klasouder in voor het opstellen van de vrijwilligerslijsten en beurtrollen (was, soep, klusjes, helpende hand…). Hij of zij houdt ook het adres-, telefoon- en e-mailbestand van de ouders bij.

De klasouder coördineert de hulp uit de klas bij feesten en andere activiteiten. Dat is vooral zo in de lagere school.