Werking

Voor het aansturen van de dagelijkse werking hebben de basisschool en middelbare school elk een raad van bestuur, met een algemene vergadering voor de statutaire basis. De werkgroepen worden overkoepeld en aangestuurd door het ouderplatform. Meer over de dagelijkse werking door ouders en schoolpersoneel lees je in de volgende onderdelen. In het organigram zie je alvast een overzicht.

Lees verder over de werking: Bestuur >>

Ga naar het volgende onderdeel in Onze school: Rol van de ouders >>