Er komt een nieuw gebouw voor onze leerlingen, en we zijn daar erg blij om.

In september 2016 zijn we gestart met de verdubbeling van het aantal plaatsen in het eerste  jaar van de eerste graad secundair. Voordien hadden wij 1 klas per jaar, en een  maximumcapaciteit van 168 plaatsen. Omwille van de nijpende capaciteitsdruk van de  Leuvense scholen en de stijgende interesse in ons specifieke pedagogisch project, met  bijbehorende lange wachtlijsten, namen wij het besluit om de capaciteit van onze middelbare  school te verdubbelen. Op die manier creëren we een 150 extra plaatsen in onze de  middelbare school.

Intussen zijn onze zes klassen verdubbeld en hebben we de  uitbreiding afgerond. Nu rest ons nog de grote uitdaging om de leerlingen ook een  kwaliteitsvolle leeromgeving aan te bieden.

Om de capaciteitsuitbreiding in de Leuvense regio mogelijk te maken zijn er vanuit de  Vlaamse overheid extra middelen vrijgemaakt voor scholenbouw. Dankzij deze subsidiëring  kan ook onze middelbare school werk maken van een nieuwbouwproject.

Het bouwprogramma bestaat uit twee delen:

  • Een nieuwbouw volume met 6 klaslokalen, 2 PO lokalen en sanitaire voorzieningen
  • Een verhuizing van het  metaalatelier naar een extra geïsoleerde binnenruimte en verschuivingen van bestaande functies in de foyer

De ateliers voor Metaal (smeden/fietsatelier/techniek) en Hout (schrijnwerkerij/hout- bewerking) worden samengebracht in een ‘atelier buurt’. Het zorglokaal basisschool verhuist naar de beneden gang waar nu de tijdelijke lokalen 9A en 9B zijn gehuisvest. 

Na grondig overleg en vele uren studie en opties afwegen, werd  duidelijk dat de zone naast het kleutergebouw het meest geschikt is voor de realisatie van  ons nieuwbouwproject.

De belangrijkste overweging bij het ontwerp is om de ‘footprint’ zo klein mogelijk te  houden. Toch zullen er voor dit nieuwe schoolgebouw een beperkt aantal bomen en struiken moeten wijken,  voornamelijk esdoorns met een geringe ecologische waarde. Meer dan de helft van de bomen  op het perceel, waaronder ook de meest waardevolle bomen die nog stammen uit de ‘Remy  tijd’, zullen gespaard blijven. Alle bomen die gekapt worden zullen uiteraard  gecompenseerd worden. We doen dit enerzijds door het aanplanten van nieuwe bomen op  ons perceel en anderzijds ook via een wettelijk voorziene boscompensatie.

 

De zes klaslokalen richten zich naar het noorden en kijken met een maximaal open gevel naar  het kleuter-gebouw en de kerk. De zuid- en westgevel blijven meer gesloten om inkijk naar  de buren toe te beperken.

Het nieuwe gebouw gaat net als de bestaande klassen de relatie aan met het spiraalpad waarrond de hele school is opgetrokken. De overdekte inkomzone richt zich naar de dreef en de 2 Plastische Opvoedingslokalen bieden een mooie inkijk op de werking van de steinerschool.

Nieuws

inplantingsplan
Bouwdossier
Het bouwdossier voor de nieuwbouw is opnieuw ingediend ter goedkeuring bij stad Leuven op 5 mei 2023....
Lees meer
Kopie van BEELD 1
Bouwaanvraag nieuwbouw ingediend
Midden maart werden de twee bouwaanvragen ingediend. Een bouwaanvraag voor een nieuwbouw met 6 klaslokalen...
Lees meer