Klas 3

k

Het negenjarige kind wordt zich bewuster van zichzelf en zijn plaats in de wereld. De fantasierijke beleving en het nabootsen nemen zienderogen af. Ze maken plaats voor het kritische en abstracte denken.

Het kind komt tot de ontdekking dat volwassenen niet alles weten of kunnen. En dus stelt het een aantal zaken in vraag. Zo wil het weten hoe de wereld in elkaar zit. Soms voelt het zich erg alleen, waardoor angst en verwarring de bovenhand nemen.

Hoewel het kind zich al groot voelt en ook groot toont, heeft het veel nood aan de troost en de veiligheid van vertrouwenspersonen, zoals mama en papa, die hun kind onvoorwaardelijk graag zien.

vogelschrikDe verhalen uit het Oude Testament dienen als rode draad doorheen de derde klas. Ze sluiten nauw aan bij wat een derdeklasser ervaart. Het taal- en rekenonderwijs wordt verder uitgebreid, met onder andere het eigen maken van spellingsregels, het onder de knie krijgen van het lopende schrift en het abstractere rekenwerk binnen het duizendveld.

In de derde klas verkent het kind de wereld aan de hand van ambachtelijk werk of werk op de boerderij. Daarmee leert het de werkelijkheid om zich heen beter begrijpen.

Lees verder over de lagere school: Klas 4 >>