Klas 11

223
PacivalIn de elfde klas (1e jaar 3e graad ASO R.Steinerpedagogie) verdiepen de leerlingen zich meer in de levensvragen, een proces dat bijvoorbeeld tijdens de literatuurperiode Parcival duidelijk zichtbaar wordt.  Het volledige overzicht van alle vakken is terug te vinden in onderstaande tabel.

De kunstweek en de periode drama vormen belangrijke onderdelen van het lespakket in de elfde klas. Voor het vak expressie in de derde graad hebben de leerlingen keuzeopties. Vertrekkende vanuit hun interesse en de ervaringen die ze in de eerste en twee graad hebben opgedaan, kunnen ze kiezen uit de volgende vakgebieden: hout, metaal, grafiek, tuin/koken, textiel.  Chemie labo wordt zowel in klas 11 als klas 12 in vakperiodes gegeven.

ChartresIn de elfde klas maken de leerlingen een keuze rond het thema voor hun eindwerk dat in de twaalfde klas wordt voltooid.

Tijdens de industriële stageweek zijn de leerlingen aan het werk in de productieafdeling van een  bedrijf of KMO.  De klassikale cultuurhistorische reis naar Chartres biedt de leerlingen zowel spirituele als culturele belevingsmomenten.

Lees verder over het middelbaar: Klas 12 >>

AARDRIJKSKUNDE1
BIOLOGIE1.5
CHEMIE1
CHEMIE LABO0.5
CULTUURBESCHOUWING1
DUITS1
ENGELS2
ESTHETICA1
EXPLORATIE 
> KUNSTREIS CHARTRES1
> INDUSTRIËLE STAGE 1
EXPRESSIE 
> HOUT* 
> METAAL* 
> TUIN/KOKEN* 
> TEXTIEL* 
> GRAFIEK* 
*KEUZE UIT BOVENSTAANDE EXPRESSIEVAKKEN2
FRANS3
FYSICA1
GESCHIEDENIS2
LICHAMELIJKE OPVOEDING2
MUZIKALE OPVOEDING2
M.O. KOORZANG1
NEDERLANDS4
PLASTISCHE OPVOEDING 
> BOETSEREN0.5
> SCHILDEREN1
> SPEKSTEEN0.5
> KUNSTWEEK1
WISKUNDE4
TOTAAL35

Lees verder over het middelbaar: Klas 12 >>