Op verschillende momenten per jaar stelt de school zijn deuren open

1. INFOMOMENTEN DE ZONNEWIJZER 2023

Het deelnemen aan een informatiemoment is van belang voor alle kandidaat-ouders.  Er is mogelijkheid tot vragen stellen na de algemene en specifieke info over de werking van de school.  Deze  avond  gaat door op MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 om 20u (voor basis en middelbaar). 

2. OPENDEURDAG DE ZONNEWIJZER 2023 (basis en middelbaar)

ZATERDAG 22 APRIL 2023

Inschrijvingen middelbare school

Inschrijvingen Klas 7 (1e leerjaar A) - Procedure 2023-2024 ism het Lokaal Overlegplatform Leuven

Capaciteit

Voor klas 7 (eerste leerjaar A) is de vooropgestelde capaciteit 52 leerlingen.

Leerlingen met broers en zussen in de middelbare steinerschool en kinderen van het personeel MSV krijgen in het aanmeldsysteem automatisch voorrang.

Tijdslijn en stappenplan

Aanmeldperiode
27 maart 14u tot 21 april 14u

Meld je aan op aanmelden.school

Meer info 

Ontvangst mail met toegewezen school
11 mei 2023
Inschrijving in de school
16 mei tot en met 12 juni 2023
Vrije inschrijvingen
vanaf 16 mei

Heb je je kind niet aangemeld voor 21 april 2023 (14 uur)? Dan kan je tijdens de vrije inschrijvingsperiode je kind inschrijven in een school waar nog plaats is.

Eerst aanmelden

Je moet je kind eerst online aanmelden. Dat kan van 27 maart (14 uur) tot 21 april 2023 (14 uur) op aanmelden.school.

Wat gebeurt er daarna?

11 mei 2023

Je krijgt een mail met:

De school waar je kan inschrijven en praktische informatie over hoe en wanneer dat kan.

Als er geen plaats is in een van de scholen die je doorgaf, komt je kind op de reservelijst.

 • Je kreeg dan een bewijs (een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Hou dit goed bij.
 • De scholen gebruiken de reservelijst tot de 5de schooldag van oktober.
 • Als er plaatsen vrijkomen, contacteert de school de leerlingen op de reservelijst in volgorde.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Van 16 mei tot en met 12 juni 2023

Je kan inschrijven in de school die in de mail vermeld wordt.

Ouders met een ‘bewijs van een niet-gerealiseerde inschrijving’ kunnen inschrijven in een school waar nog plaats is. Je verliest daardoor je plaats op de reservelijst niet.

Schrijf je je kind niet in voor 13 juni 2023, dan ben je je plaats kwijt.

Vanaf 16 mei 2023

Heb je je kind niet aangemeld voor 21 april 2023 (14 uur)? Dan kan je tijdens de vrije inschrijvingsperiode je kind inschrijven in een school waar nog plaats is.

Inschrijvingen hogere klassen (klas 8 tot klas 12)

Heb je als ouder interesse om je kind in te schrijven in één van de hogere klassen van de middelbare school (klas 8 tot 12)  en heb je nog een specifieke vraag rond de mogelijke inschrijving van je kind, dan kan je deze stellen via onderstaand formulier (opgelet, dit is geen inschrijvingsfomulier).

Na ontvangst nemen wij telefonisch of via mail contact op om je vraag te beantwoorden.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals hieronder aangegeven:

vanaf 30 juni

startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt. De aanmelding gebeurt via mail.

Stap 1

Vanaf 30 juni om 09.00u stipt kan je je aanmelden via mail naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be

In deze mail vermeld je volgende gegevens: In het Onderwerpveld vermeld je ‘Aanmelden + klas + voornaam en naam kind’

In de mail zelf vermeld je:

 • naam+ voornaam kind+ geslacht
 • Adres
 • rijksregisternummer
 • geboortedatum+geboorteplaats
 • aanmelding voor klas: 8, 9, 10, 11 of 12
 • gevolgde studierichting/jaar/naam huidige school
 • behaald attest (A-attest/B-attest met clausulering vermelden/C-attest)
 • mailadres en telefoonnummer waarop een van de ouders te bereiken is

Indien er een plaats vrij is in de desbetreffende klas word je uitgenodigd voor een aannamegesprek met de pedagogisch gevolmachtigde.

Indien er geen vrije plaatsen zijn wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst (niet-gerealiseerde inschrijving).

Stap 2 : Aannamegesprek 

Indien er een plaats vrij is volgt er een kennismakingsgesprek (ouder+kind) na 30 juni, met de pedagogisch gevolmachtigde. Je wordt hierover door ons telefonisch gecontacteerd.

Stap 3 : Inschrijving 

Pas na het aannamegesprek volgt de eventuele realisatie van de inschrijving. Je ontvangt hiervoor online een inschrijvingsformulier. De ouder(s) vul(len)t het inschrijvingsformulier volledig in en onderteken(en)t het pedagogisch project. Je kan het huidige pedagogisch project en schoolreglement alvast  hier nalezen.

 

Dagindeling middelbaar

Start van de dag om 8u30 (alle leerlingen zijn aanwezig):

 8u30iedereen in klas
1e en 2e lesuur8u35start hoofdonderwijs
 10u35ochtendpauze
3e lesuur10u50vaklessen of vakperiode
4e lesuur11u40vaklessen of vakperiode
 12u30middagpauze (einde lesdag op woensdag)

Start van de namiddaglessen om 13u20

5e lesuur13u20vaklessen of vakperiode
6e lesuur14u10vaklessen of vakperiode
7e lesuur15u00 of *15u10vaklessen of vakperiode
8e lesuur15u50vaklessen of vakperiode

*(enkel 10 min pauze indien 8e u les)

Einde van de lessen

 12u30op woensdagmiddag
 15u00indien 2 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
of15u50indien 3 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr
of16u50indien 4 lesuren in de namiddag ma-di-do-vr

Heb je nog een vraag?

Inschrijvingen voor de hogere klassen middelbaar (vanaf klas 8 tot 12) : vanaf 30 juni 2022

Meer info: https://www.steinerschoolleuven.be/contacteer-ons/inschrijvingen/

Ga naar: ‘inschrijvingen hogere klassen’. Voorlopig werd onze capaciteit in alle klassen bereikt en werken we met wachtlijsten. Vanaf 25.08.2022 kan je de school opnieuw bereiken voor meer info. Mailen kan vanaf dan naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be of 016 20 29 54.

Procedure inschrijvingen klas 8 tot 12 (2e jaar middelbaar tot 6e jaar middelbaar ASO) Inschrijvingsprocedure_klas8-12

Geef een reactie