Stilaan begint het door te dringen dat de secularisering die we in Europa hebben gekend, in de rest van de wereld ofwel niet bestaan heeft, ofwel wordt verafschuwd. Voor veel mensen is en blijft religie een belangrijk aspect van het leven. Ook voor onze moderne samenleving is het belangrijk dat we over deze religiositeit en over de verschillende religies goed geïnformeerd zijn. Dat is immers de enige basis voor een interreligieuze dialoog en voor wederzijdse tolerantie.

Albert Schmelzer, die samen met Angelika Schmitt een zevendelige boekenreeks over de wereldreligies schreef, is historicus van opleiding. Hij is bekend als oprichter van de interculturele steinerschool in Mannheim, als mede-auteur van het boek over de antroposofische menskunde dat in 2021 bij Via Libra verscheen en als docent aan diverse lerarenopleidingen in Duitsland. Aansluitend bij de voordracht zal het eerste deel (Christendom) van de reeks over wereldreligies in Nederlandse vertaling worden voorgesteld. Het boek zal ter plaatse kunnen worden aangekocht.Vrijdag 22 september om 20u, in de Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen Bijdrage: €10, informatie en aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be

Geef een reactie