Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 opgeschort

De inschrijvingen voor klas 7 schooljaar 2020-2021 worden opgeschort tot ongekende datum. Zodra we een nieuwe datum kennen wordt dit online gezet.

Mededeling vanuit de overheid:

Inschrijvingen voor het volgend schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen in het basisonderwijs, 1A/1B secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs

  • Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden tijdelijk opgeschort. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. Ook de inschrijvingsperiodes voor voorrangsgroepen worden opgeschort (als die nog niet afgelopen waren op 16 maart, moet je de resterende dagen nog voorzien).

Vlaamse regering keurt vervangende eindtermen eerste graad goed

De Vlaamse Regering keurt het ontwerpdecreet goed over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Dit bericht is de kroon op het jarenlange werk dat door velen is gedaan: eerst de gelijkwaardigheid veilig stellen, daarna de gesprekken met academici en experten, het volgen van de ontwikkelcommissies en de eindfase die na 20 december ingezet is met de overheid, de commissie van experten, de inspectie en het curriculumteam.

Lees meer Vlaamse regering erkent gelijkwaardigheid


Fijne Palmpasen

Kabouter Zebedeüs Palmpasen

Vandaag stond het jaarfeest van Palmpasen op de kalender, om met ouders en kinderen van de basisschool te vieren. Juf Julia (klas 1) creëerde een mini-versie van de palmpasenstok, (het broodhaantje is er deze keer een van bijenwas) voor klaskabouter Zebedeüs en maakte er een filmpje van. Zo bezorgde Juf Julia de kinderen toch nog een beetje een Palmpasenfeestgevoel.

Aan iedereen een fijne paasvakantie gewenst.


School tijdelijk minder bereikbaar

Op dit moment is onze school minder bereikbaar. Er wordt voorlopig nog permanentie voorzien op het onthaal en secretariaat. Heb je een vraag dan kan je een mail sturen naar onthaal@steinerschoolleuven.be. Mails worden dagelijks gelezen. De telefoon wordt regelmatig beantwoord.

Wij wensen iedereen veel kracht in deze uitzonderlijke tijden. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Warme groet.

 


Inschrijvingen opgeschort

Vanuit de richtlijnen van de overheid worden tot nader order de inschrijvingen middelbaar voor klas 7 (eerste leerjaar A) schooljaar 2020-2021 opgeschort. Wij houden u op de hoogte zodra we een nieuwe datum kennen.

 


Kijkdag basisschool op 12 maart gaat niet door!

De geplande kijkdag die donderdag 12 maart vanuit het LOP werd georganiseerd voor de basisscholen in Leuven, wordt geannuleerd. De school beperkt zich voorlopig enkel tot lesgeven.

Tot nader order zullen er ook geen individuele rondleidingen worden georganiseerd tot 03.04.2020. Zie Richtlijnen stad Leuven.


Infoavond 12 maart gaat niet door!

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de school beslist om de info-avond op donderdag 12 maart te cancelen.

Indien u vragen hebt voor de school in verband met de inschrijvingen kan u die stellen via onthaal@steinerschoolleuven.be

Meer informatie?


Infodag en kijkdag 12 maart

  • Infoavond op donderdag 12 maart 2020 om 20u voor basis en middelbaar:  Voor alle geïnteresseerden in onze pedagogie en onze school. Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen. Inschrijven is niet nodig. De avond is hoofdzakelijk bedoeld voor de ouders.
  • Kijkdag basisschool 12 maart:  Gelijktijdig met alle Leuvense scholen zet basisschool de Zonnewijzer haar deur open om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De kijkdag is op donderdag 12 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.30 uur. Ouders met kinderen zijn welkom. Je hoeft je niet in te schrijven.

Oud-leerlingen van steinerscholen doen het prima!

Oud-leerlingen van steinerscholen doen het prima!

Uit internationaal onderzoek naar oud-leerlingen van steinerscholen blijkt dat zij het bovengemiddeld goed doen, zowel op het gebied van verdere studies als op het gebied van professionele kansen en levensgeluk als op relationeel en sociaal gebied en zelfs inzake gezondheid.° Net zoals ook de steinerpedagogie breder van opzet is dan de focus op kennisoverdracht, kijken die onderzoeken ook naar méér dan alleen maar deelname aan hogere studies. De recent in de kranten genoemde cijfers over oud-leerlingen van steinerscholen in Vlaanderen gaan nog smaller: alléén de slaagcijfers en het studierendement van eerstejaars die onmiddellijk doorstromen vanuit het secundaire onderwijs worden er gemeten.

De steinerscholen hebben al langer aan de overheid gesignaleerd niet gelukkig te zijn met het belang dat wordt gehecht aan die cijfers van eerstejaars. Wat longitudinaler onderzoek zou een veel objectiever beeld geven, zeker als het zo breed wordt opgevat als het onderzoek in onze buurlanden.°

In De Morgen (12 feb. 2020) verklaarden leerlingen van een steinerschool dat “ze vinden dat hun school hen meer dan andere scholen aanzet tot zelfstandig en kritisch denken. Hun steinerschool geeft hen een brede kijk op de wereld, laat hen van alle disciplines proeven en zorgt voor zelfontwikkeling.” Het valt op dat deze leerlingen veel genuanceerder en multiperspectivischer denken dan de actuele roep in de politiek die het onderwijs dreigt te reduceren tot input-output-modellen die eenzijdig in functie van de arbeidsmarkt bedacht zijn.

Professor Gustaaf Ornelis (VUB) schrijft in een column in dezelfde krant dat voorkennis niet het belangrijkste criterium is om in het hoger onderwijs te slagen, maar wel motivatie en kritisch redeneren. Dat wist prof. Jan Van Damme (KULeuven) twintig jaar geleden ook al. Het is dan ook jammer dat de politiek deze op empirisch onderzoek gebaseerde academische stemmen blijft negeren en de secundaire scholen wil verplichten om steeds meer en steeds eenzijdiger in te zetten op kennisoverdracht.

Steinerscholen vinden kennis, diepgaande kennis zelfs, uitermate belangrijk, zo belangrijk dat ze een heel aantal van hun cognitieve vakken in intensieve langdurige projecten (‘periodes’) stoppen, zodat leerlingen gewoon niet de mogelijkheid hebben om te blijven plakken bij oppervlakkige feitenkennis, maar deze kennis uitdiepen tot inzichten die op verschillende gebieden transfereerbaar zijn.

Verder betrachten de middelbare steinerscholen met hun doorstroomstudierichting R. Steinerpedagogie zo veel mogelijk in brede algemene vorming geïnteresseerde leerlingen aan boord te houden in plaats van hen weg te selecteren. Dat zorgt ervoor dat hun leerlingenpopulatie breed-heterogeen is, en ook sterk onderhevig aan fluctuaties. Het mensbeeld van de steinerscholen inspireert hen tot het vertrouwen dat leren leren een individueel verschillende zaak is en dat men niet te snel mag beslissen dat een leerling ongeschikt is om door te stromen naar hogere studies. Elk kind is uniek, elke leerweg is uniek en respect voor die uniciteit vind je in de steinerschool. De mogelijkheid om daarna, met een stevige rugzak, het leven in te stappen en in vrijheid elke gewenste studiekeuze te maken óók!


° Enkele referenties van onderzoeken:

  • BARZ, H., RANDOLL, D. (Hrsg.), Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2007.
  • DAHLIN, B., The Relevance of Waldorf Education, SpringerBriefs in Education, Springer International Publishing, 2018.
  • FISCHER e.a., ‘The Effect of attending Steiner Schools during childhood on health in adulthood: A multicenter cross-sectional study’, in: PLOS one, 2013, Vol. 8, Issue 9, e73135.