School tijdelijk minder bereikbaar

Op dit moment is onze school minder bereikbaar. Er wordt voorlopig nog permanentie voorzien op het onthaal en secretariaat. Heb je een vraag dan kan je een mail sturen naar onthaal@steinerschoolleuven.be. Mails worden dagelijks gelezen. De telefoon wordt minder regelmatig beantwoord en voicemailgesprekken worden minder vaak beluisterd.

Wij wensen iedereen veel kracht in deze uitzonderlijke tijden. Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Warme groet.

 


Inschrijvingen opgeschort

Vanuit de richtlijnen van de overheid worden de inschrijvingen voor klas 7 (eerste leerjaar A) opgeschort, ten minste tot en met 3 april. Wij houden u op de hoogte zodra we een nieuwe datum kennen.


Kijkdag basisschool op 12 maart gaat niet door!

De geplande kijkdag die donderdag 12 maart vanuit het LOP werd georganiseerd voor de basisscholen in Leuven, wordt geannuleerd. De school beperkt zich voorlopig enkel tot lesgeven.

Tot nader order zullen er ook geen individuele rondleidingen worden georganiseerd tot 03.04.2020. Zie Richtlijnen stad Leuven.


Infoavond 12 maart gaat niet door!

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de school beslist om de info-avond op donderdag 12 maart te cancelen.

Indien u vragen hebt voor de school in verband met de inschrijvingen kan u die stellen via onthaal@steinerschoolleuven.be

Meer informatie?


Infodag en kijkdag 12 maart

 • Infoavond op donderdag 12 maart 2020 om 20u voor basis en middelbaar:  Voor alle geïnteresseerden in onze pedagogie en onze school. Het deelnemen aan een informatieavond is van belang voor alle kandidaat-ouders. Het steineronderwijs wordt door leraren toegelicht met aansluitend gelegenheid om vragen te stellen. Inschrijven is niet nodig. De avond is hoofdzakelijk bedoeld voor de ouders.
 • Kijkdag basisschool 12 maart:  Gelijktijdig met alle Leuvense scholen zet basisschool de Zonnewijzer haar deur open om iedereen de kans te geven een bezoek te brengen. De kijkdag is op donderdag 12 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.30 uur. Ouders met kinderen zijn welkom. Je hoeft je niet in te schrijven.

Oud-leerlingen van steinerscholen doen het prima!

Oud-leerlingen van steinerscholen doen het prima!

Uit internationaal onderzoek naar oud-leerlingen van steinerscholen blijkt dat zij het bovengemiddeld goed doen, zowel op het gebied van verdere studies als op het gebied van professionele kansen en levensgeluk als op relationeel en sociaal gebied en zelfs inzake gezondheid.° Net zoals ook de steinerpedagogie breder van opzet is dan de focus op kennisoverdracht, kijken die onderzoeken ook naar méér dan alleen maar deelname aan hogere studies. De recent in de kranten genoemde cijfers over oud-leerlingen van steinerscholen in Vlaanderen gaan nog smaller: alléén de slaagcijfers en het studierendement van eerstejaars die onmiddellijk doorstromen vanuit het secundaire onderwijs worden er gemeten.

De steinerscholen hebben al langer aan de overheid gesignaleerd niet gelukkig te zijn met het belang dat wordt gehecht aan die cijfers van eerstejaars. Wat longitudinaler onderzoek zou een veel objectiever beeld geven, zeker als het zo breed wordt opgevat als het onderzoek in onze buurlanden.°

In De Morgen (12 feb. 2020) verklaarden leerlingen van een steinerschool dat “ze vinden dat hun school hen meer dan andere scholen aanzet tot zelfstandig en kritisch denken. Hun steinerschool geeft hen een brede kijk op de wereld, laat hen van alle disciplines proeven en zorgt voor zelfontwikkeling.” Het valt op dat deze leerlingen veel genuanceerder en multiperspectivischer denken dan de actuele roep in de politiek die het onderwijs dreigt te reduceren tot input-output-modellen die eenzijdig in functie van de arbeidsmarkt bedacht zijn.

Professor Gustaaf Ornelis (VUB) schrijft in een column in dezelfde krant dat voorkennis niet het belangrijkste criterium is om in het hoger onderwijs te slagen, maar wel motivatie en kritisch redeneren. Dat wist prof. Jan Van Damme (KULeuven) twintig jaar geleden ook al. Het is dan ook jammer dat de politiek deze op empirisch onderzoek gebaseerde academische stemmen blijft negeren en de secundaire scholen wil verplichten om steeds meer en steeds eenzijdiger in te zetten op kennisoverdracht.

Steinerscholen vinden kennis, diepgaande kennis zelfs, uitermate belangrijk, zo belangrijk dat ze een heel aantal van hun cognitieve vakken in intensieve langdurige projecten (‘periodes’) stoppen, zodat leerlingen gewoon niet de mogelijkheid hebben om te blijven plakken bij oppervlakkige feitenkennis, maar deze kennis uitdiepen tot inzichten die op verschillende gebieden transfereerbaar zijn.

Verder betrachten de middelbare steinerscholen met hun doorstroomstudierichting R. Steinerpedagogie zo veel mogelijk in brede algemene vorming geïnteresseerde leerlingen aan boord te houden in plaats van hen weg te selecteren. Dat zorgt ervoor dat hun leerlingenpopulatie breed-heterogeen is, en ook sterk onderhevig aan fluctuaties. Het mensbeeld van de steinerscholen inspireert hen tot het vertrouwen dat leren leren een individueel verschillende zaak is en dat men niet te snel mag beslissen dat een leerling ongeschikt is om door te stromen naar hogere studies. Elk kind is uniek, elke leerweg is uniek en respect voor die uniciteit vind je in de steinerschool. De mogelijkheid om daarna, met een stevige rugzak, het leven in te stappen en in vrijheid elke gewenste studiekeuze te maken óók!


° Enkele referenties van onderzoeken:

 • BARZ, H., RANDOLL, D. (Hrsg.), Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2007.
 • DAHLIN, B., The Relevance of Waldorf Education, SpringerBriefs in Education, Springer International Publishing, 2018.
 • FISCHER e.a., ‘The Effect of attending Steiner Schools during childhood on health in adulthood: A multicenter cross-sectional study’, in: PLOS one, 2013, Vol. 8, Issue 9, e73135.

Vacature klasleraar zesde klas (schooljaar 2019-2020)

Onze school is vanaf de krokusvakantie op zoek naar een onderwijzer (M/V) voor een aanstelling van 18 à 20 lestijden (75 – 80%) tot het einde van het schooljaar.

Als kandidaat beschik je over:

 • Een subsidieerbaar diploma als onderwijzer
 • Ervaring in de steinerpedagogie of de bereidheid om je er in te verdiepen

De opdracht:

 • Een aanstelling van 18 à 20 lestijden in het zesde leerjaar.

Wij bieden:

 • Een stimulerende werkomgeving
 • Een gedreven team
 • Een klas enthousiaste kinderen
 • Ruime begeleiding voor (startende) leerkrachten
 • Wekelijks overleg met het team
 • Een stevige zorgomkadering

We zoeken een gedreven iemand die met veel enthousiasme voor de klas staat. Samen school maken als team is daar een onderdeel van. In team kunnen werken is dus een must. Ook een nauwe samenwerking met de ouders maakt deel uit van de taken.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en cv per mail naar directie.basis@steinerschoolleuven.be.

Voor meer info kan je ook bellen naar Maarten De Bont op +32 (0) 16 20 29 54.

 

 

 

 

Maarten De Bont

Directeur basisschool

 

directie.basis@steinerschoolleuven.be