Inschrijvingen middelbare school

Voor klas 7 zijn er geen vrije plaatsen meer. U kan enkel aanmelden voor de wachtlijst.

De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals op de website aangegeven. 

Surf naar https://www.steinerschoolleuven.be/contacteer-ons/inschrijvingen/#hogere-klassen  > scroll door 'Inschrijvingen Hogere klassen (klas 8 tot 12)'


Secretariaat tijdens de zomermaanden 2020

Het secretariaat van de Zonnewijzer is open tot 8 juli, en opnieuw bereikbaar vanaf 24 augustus. Telefoon 016 20 29 54. Openingsuren tussen 09.00 en 17.00u, op woensdag tot 13.00u.

Een fijne vakantie!

foto Marco Mertens - Sint-Jansfeest juni 2020


Eindtermen eerste graad steineronderwijs goedgekeurd

Decreet vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands eerste graad secundair onderwijs Steinerscholen
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 17 juni 2020.


Inschrijvingen Hogere klassen middelbaar (klas 8 tot 12) – extra info

De inschrijvingsprocedure voor de hogere klassen (klas 8 tot 12) verloopt zoals op de website aangegeven:

vanaf 26 juni: startdatum van de inschrijvingen vanaf klas 8 tot klas 12. De chronologische volgorde telt.
De aanmelding gebeurt via mail.

Surf naar https://www.steinerschoolleuven.be/contacteer-ons/inschrijvingen/#hogere-klassen  > scroll door 'Inschrijvingen Hogere klassen (klas 8 tot 12)'


Start vrije inschrijvingen Basisschool

De vrije inschrijvingen voor de basisschool starten op vrijdag 29 mei 2020 om 9u stipt tot 15u.

Dit kan op 2 manieren:

> MAILEN: Vanaf 9u kan je mailen naar anne.dewever@steinerschoolleuven.be  Je meldt de naam van je kind, de geboortedatum en de klas waarvoor je je kind wenst in te schrijven.  Je geeft ook je telefoonnummer en e-mail adres op.

Het uur van ontvangst van de e-mail geldt als tijdstip van inschrijving.

BELLEN: Je kan vanaf 9u telefoneren op het nummer 016/20.29.54

Het uur van beantwoorden van telefoon geldt als tijdstip van inschrijving.

Ook dan geef je de naam door van je kind, geboortedatum en de klas waarvoor je je kind wenst in te schrijven. Je geeft ook telefoonnummer en e-mail adres op.

Opgelet: Boodschappen op het antwoordapparaat gelden NIET!

 

De inschrijvingen worden chronologisch behandeld.

De daaropvolgende week nemen wij zo snel als mogelijk zelf met jullie contact op.


Nieuwe data en procedure inschrijvingen klas 7 - schooljaar 2020-2021

Aangezien de fysieke inschrijvingen omwille van Coronamaatregelen vanwege de overheid opgeschort werden tot 31 augustus 2020, heeft de school ervoor gekozen om digitaal in te schrijven. De voorrangsperiodes hebben omwille van de opschortingsmaatregelen nieuwe data gekregen, anders dan deze eerder werden opgenomen in de inschrijvingsprocedure 2020-2021.

Nieuwe data en inschrijvingsprocedure: Inschrijvingen klas 7 middelbare Steinerschool Leuven_Coronamaatregelen


Vacature Onderwijzer Frans voor de basisschool

Basisschool de Zonnewijzer is voor schooljaar 2020-2021 op zoek naar een onderwijzer in tijdelijk opdracht 10u voor het vak Frans. Periode september tot december 2020.

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en cv per mail naar directie.basis@steinerschoolleuven.be.

Voor meer info kan je ook bellen naar Maarten De Bont op +32 (0) 16 20 29 54.


Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 opgeschort

De inschrijvingen voor klas 7 schooljaar 2020-2021 worden opgeschort tot ongekende datum. Zodra we een nieuwe datum kennen wordt dit online gezet.

Mededeling vanuit de overheid:

Inschrijvingen voor het volgend schooljaar 2020-2021

Inschrijvingen in het basisonderwijs, 1A/1B secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs

  • Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden tijdelijk opgeschort. Gerealiseerde inschrijvingen blijven behouden. Ook de inschrijvingsperiodes voor voorrangsgroepen worden opgeschort (als die nog niet afgelopen waren op 16 maart, moet je de resterende dagen nog voorzien).

Vlaamse regering keurt vervangende eindtermen eerste graad goed

De Vlaamse Regering keurt het ontwerpdecreet goed over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Dit ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Dit bericht is de kroon op het jarenlange werk dat door velen is gedaan: eerst de gelijkwaardigheid veilig stellen, daarna de gesprekken met academici en experten, het volgen van de ontwikkelcommissies en de eindfase die na 20 december ingezet is met de overheid, de commissie van experten, de inspectie en het curriculumteam.

Lees meer Vlaamse regering erkent gelijkwaardigheid