Opmaak 1

Het Driekoningenspel wordt vrijdag 15 januari 2x opgevoerd voor kinderen (om 13u30)  en ouders en geïnteresseerden om 19u30, door een gezelschap uit Zeist/Bussum uit Nederland.

 

Achtergrond:

De zesde  januari bezat vroeger in het christendom een betekenis, die ver uitstijgt boven die van ons huidige Kerstfeest. Volgens de Bijbel kwamen de drie wijzen (later koningen) pas op 6 januari met hun geschenken aan bij de stal in Bethlehem. Balthazar gaf Jezus mirre, een parfum waarmee doden werden ingewreven, om aan te geven dat Jezus zou lijden en sterven. Van Melchior kreeg Hij goud, ten teken dat Hij de Koning der Koningen zou zijn. Kaspar bracht wierook mee, ten teken dat Jezus zou worden geëerd.

Behalve in het uit de middeleeuwen stammende driekoningenspel is er ook in andere geschriften over de drie koningen en hun geschenken geschreven. Over de drie koningen wordt daarin het volgende geschreven: Melchior, de rode koning, is van Perzië (het huidige Iran). Hij is 35 – 40 jaar, wiskundige en sterrenkundige: kracht in denken en kennis. Hij tuurt zelf de hemel af en ziet die bijzondere verschijning. Vol wetenschappelijke vreugde, nieuwsgierigheid en opwinding vraagt hij zijn bediende de verrekijker en de meetinstrumenten, zijn ‘gatter, kompas en instrumenten goed’ te halen. Hij gaat op weg en neemt goud mee: goud om goed te kunnen denken.

Balthasar, de blauwe koning, komt uit Indië. Hij is ± 60 jaar, gevoelsmens, leeft vanuit zijn hart en wacht al jaren op de verlosser zoals de profeten hebben voorspeld. Zijn bedienden vertellen hem ’s morgens hoe dat ’s nachts iets wonderbaarlijks waargenomen is: ‘een vreemd gestarnt van zeldzaam klaren schijn’. Ook hij gaat meteen op weg en neemt wierook mee. Het stijgen en weer terug vallen van de rook staat symbolisch voor het spirituele contact met de hogere macht: de vragen die gesteld worden en de antwoorden die teruggezonden worden.

Caspar, de groene koning, komt uit Ethiopië. Hij is ± 25 jaar, energiek, steeds in beweging, vol jeugdig enthousiasme, vertrouwend op het goede dat voor alle mensen nu komen gaat: ‘En den Messias, lang begeerd, nu is geboren’. Hij neemt mirre mee voor de nieuwe Koning. Mirre heeft geneeskracht en vermindert pijnen, wat nodig is om gezond van lichaam te blijven, te bewegen en doen.

Het Driekoningenspel is een spel dat gaat over de strijd tussen licht en donker. Het spel dat het Mattheus evangelie volgt, laat in het eerste deel de drie koningen zien. Zij bezitten het natuurlijke leiderschap en zijn in staat hun wijsheid in dienst te stellen van hun volk. De koningen komen tijdens hun gezamenlijke zoektocht naar het pas geboren Koningskind in contact met koning Herodes. Deze tiran regeert door middel van angst. Hij is na het bezoek van de drie koningen op zijn hoede en vraagt zijn Joodse schriftgeleerden om raad. Deze hoge priesters stellen koning Herodes niet gerust. Hij is bang zijn koninkrijk te verliezen en bezeten door angst sluit hij een pact met de duivel. Deze brengt hem op moordzuchtige plannen. Gelukkig worden de koningen veilig huiswaarts geleid en vluchten Jozef, Maria en het pasgeboren Jezus kind naar Egypte. Herodes beseft dat zijn plannen in duigen zijn gevallen en dat zijn macht is gebroken. In het stuk zijn steeds weer nieuwe tegenstellingen te zien. Zo zien we de zelfdenkende page van de koning tegenover de bevelen uitvoerende soldaat. De enkel uit zielloze kennis bestaande hoge priesters tegenover de besturende wijzen. Tenslotte natuurlijk koning Herodes tegenover zijn grootste angst: de nieuwgeboren koning, het Jezus kind.

 

Bron: http://www.vrijeschoolbeweging.nl

Geef een reactie