Decreet vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands eerste graad secundair onderwijs Steinerscholen
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 17 juni 2020.

Geef een reactie