Op donderdag 12 februari geven we een ouderavond rond schoolrijpheid (overgang van speelklas naar eerste klas). Hierop lichten wij toe hoe we vanuit onze pedagogie naar schoolrijpheid en leerrijpheid kijken en bekijken we samen hoe zich dit manifesteert in het jonge kind. Ouders met een (mogelijk) schoolrijp kind worden verwacht. Andere ouders zijn natuurlijk ook welkom.

Geef een reactie