p1010224Op woensdag 7 december organiseert klas 10 een sponsorwandeling. We willen met deze actie het initiatief Waldorf Emergency Pedagogy ondersteunen.
Dit initiatief helpt kinderen en jongeren uit oorlogs- of rampgebieden. Deze kinderen en jonge mensen hebben dingen gezien en beleefd die een kind of jongere niet zou moeten meemaken. Ze zijn diep getraumatiseerd en bovendien moeten ze zien te overleven in de chaos van een oorlogsgebied. Waldorf Emergency Pedagogy probeert deze kinderen en jongeren in nood zo snel mogelijk op te vangen en voor een gezellige en gezonde leefomgeving te zorgen. Op deze manier proberen de vrijwilligers van Waldorf Emergency Pedagogy het leven van de getroffen kinderen en jongeren draaglijker te maken en waar mogelijk te verbeteren.
Er is meer informatie te vinden op de site van deze organisatie: http://www.freunde-waldorf.de/en/emergency-pedagogy.html
Sponsort u mee?
Om dit initiatief in de schijnwerper te plaatsen en financieel te ondersteunen roepen we de hulp in van alle middelbare schoolleerlingen. We roepen hen op om massaal mee te stappen en om zo veel sponsors warm te maken om hun symbolische inspanning ook een financiële waarde te geven.
De stappers hebben de keuze tussen 17 km of 25 km. Als richtlijn geldt 17 km voor de middenbouw, en 25 km voor de bovenbouw. Het wandelgezelschap zal om 13u15 van op school vertrekken en tussen 19u30 en 19u50 opgehaald kunnen worden in het jeugdhuis, de Floere Bloes, te Wezemaal. De leerlingen die voor de 25 km gaan, stappen vanuit het jeugdhuis verder en worden rond 21u30 terug op school verwacht.
Alle praktische informatie op papier en het sponsorformulier werden met de leerlingen van de middelbare school meegegeven.

Klas 10 alvast niet wachten om er samen met iedereen in te vliegen!

Geef een reactie